Redan i maj var Anders Månsson (S) och hans kumpaner igång med planeringen för området. Men nu har en konkret detaljplan tagits fram för de första spadtagen.

Redan i maj var Anders Månsson (S) och hans kumpaner igång med planeringen för området. Men nu har en konkret detaljplan tagits fram för de första spadtagen. Foto: Mikael Öhrn/Arkiv

Klart: 300 bostäder planeras på nytt område

"Finns ett stort intresse"

BJUV.

Det går undan i Bjuvs kommun. I maj köpte kommunen mark för att ge plats åt en ny stadsdel. Politikerna har kommit så långt att de redan tagit fram en plan åt de första bostäderna på området.

Av
Wilhelm Nilsson

Sedan i maj i år har Bjuvs kommun haft framtida visioner om att bygga 2 000 bostäder på den 116 hektar mark, som kommunen förvärvade av Findus i våras. Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde på onsdagen, står det klart att i alla fall 250–300 bostäder ska tillkomma i den första etappen på området.

– Det är väldigt roligt att vi på så kort tid har kommit så långt i planeringen av utvecklingen av Selleberga. Vi märker av ett stort intresse från flera bostadsutvecklare som vill vara med och utveckla området, säger kommunalrådet Anders Månsson (S) till kommunens hemsida.

Den planbeställning som nu Bjuv gjort för den första etappen, berör det område som är beläget nordväst om Varagårdsskolan i anslutning till Östergatan. Kommunen ska nu se över olika utredningar för planen, däribland trafik- och VA-utredningar. Därefter ska den skickas vidare för samråd.

Etapp ett utreds nu för att ge plats åt 300 bostäder.

Etapp ett utreds nu för att ge plats åt 300 bostäder. Illustration: White Arkitekter

Bjuvs kommun har en vision om att göra Selleberga till en moderniserad stadsdel som varieras av bostäder, gröna kvaliteter samt en modern trädgårdsstad.

Publicerad 28 November 2019 09:15