Den digitala tekniken ger barnen både ett bättre lärande och en bättre sammanhållning på förskolan.

Den digitala tekniken ger barnen både ett bättre lärande och en bättre sammanhållning på förskolan. Foto: Wilhelm Nilsson

Digitala tekniken – mer än bara spel i förskolan: "Stor tillgång för lärandet"

Nya direktiv ska ge bättre undervisning

BJUV.

Förskolan har blivit än mer digital. I stället för att låta barnen sitta och spela på iPads, används de numera som verktyg i lärandet. Nu kan barnen få bättre förståelse i vad som är på riktigt och påhitt samt ett bättre lärande i språket.

Av
Wilhelm Nilsson

Under 2019 trädde den nationella läroplanen för förskolor i kraft. Den innebär att barnen ska ges förutsättningar för att utveckla digital kompetens och en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. I Bjuvs kommun har man tagit ett krafttag om läroplanen och konntinuerligt väver man in den digitala tekniken i undervisningen.

– I kommunen visste vi att de här förändringarna skulle komma. Redan för ett och ett halvt år sen började vi titta på vad vi kunde göra här. Då började vi jobba med rektorerna, om hur man leder en verksamhet i en digital värld, för att vi ska få ett genomslag och att de digitala verktygen ska tillföra något. Vi ska inte digitalisera bara för att vi ska, utan det måste finnas ett mervärde för barnen, säger Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg på Bjuvs kommun.

På Prästkragens förskola är den digitala tekniken ett kompletterande verktyg i undervisningen. Tanken är att barnen ska utveckla sitt lärande med hjälp av tekniken.

– Med det digitala kan vi sätta upp en stor projektion på väggen, så att alla kan se sagan samtidigt. Vi har också iPads som skapar bakgrundsmiljöer som förstärker lekmiljön. Dessutom kan vi jobba med språket på ett helt annat sätt än tidigare, berättar Maria Ståhl-Mäkelä, barnskötare på Prästkragen.

Fördomarna om att barn endast använder iPads för att spela spel, kan helt slås ner på Prästakragens förskola. Här arbetar de kontinuerligt med att tekniken ska vara ett verktyg och inte en spelplatta. Vilket rektorerna arbetat mycket med för att personalen ska ge tydliga direktiv om hur verktygen bör användas.

– Det är viktigt att barnen erbjuds det digitala. De har blivit mer ansvarsfulla och fått en förståelse om att det inte enbart är till för att spela spel, utan att ha den som en stor tillgång för sitt lärande. Där kan vi arbeta med färger och form exempelvis, där barnen samlas kring en stor lekyta och hjälps åt med tekniken, förklarar Prästkragens rektor Anita Persson.

Vi arbetar mycket med det källkritiska. Barnen måste förstå att allt de ser är inte på riktigt

Fördelarna är alltså många i dagens förskola. Men hur blir det då med alla intryck? Barnskötaren Maria Jönsson har svaret.

– Vi har börjat arbeta med det källkritiska. Med hjälp av greenscreen kan vi skapa en dialog om att allt vi ser på film inte är på riktigt. På så vis kan vi ge barnen perspektiv på saker och ting.

Syftet med den nationella läroplanen är att den ska utvecklas. Framöver ska kommunens representanter tillsammans med rektorer och nyckelpersoner inom förskolan utvärdera den nya läroplanen, för att därefter ta fram en än tydligare förhållningsplan för tre år framåt. Då är förhoppningen att den digitala tekniken ska ge ett ännu bättre lärande för barnen i förskolan.

Publicerad 26 November 2019 09:20