Maria Quinn är konceptutvecklare på Ecophon i Hyllinge men jobbade tidigare som sjuksköterska. Hon arbetar med att förbättra ljudmiljöerna på bland annat sjukhus.

Maria Quinn är konceptutvecklare på Ecophon i Hyllinge men jobbade tidigare som sjuksköterska. Hon arbetar med att förbättra ljudmiljöerna på bland annat sjukhus. Foto: Pressbild/Adobe stock

Tidigare sjuksköterskan vill förbättra stökiga ljudmiljöer inom vården

Maria Quinn ser stora vinster för både patienter, personal och vårdtider

HYLLINGE/HELSINGBORG.

Helsingborgaren Maria Quinn tjänstgjorde tidigare som sjuksköterska på hjärtintensiven. Idag jobbar hon som konceptutvecklare på Ecophon i Hyllinge och arbetar med att förbättra ljudmiljöerna inom vården. Där finns vinster att hämta för både patienter och personal.

Ljudmiljön på hjärtintensiven var stökig med ständiga pip från utrustning, ljud som studsade i lokalerna och inkommande patienter. Trots att Maria Quinn idag arbetar med frågor kring ljud på vårdinrättningar var det inget hon direkt funderade på som sjuksköterska.

– Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag kunde inte säga att ”det här” var en uttalad ljudfråga. På hjärtintensiven kom 100 stödljud och larm i timmen. Antingen klarar av den stressen eller så gör man det inte. Under nätterna så virade vi handdukar runt högtalarna när cheferna gått hem och som vi tog bort på morgonen för att ljudet var belastande när patienterna skulle sova – men självklart så att vi hörde ljuden, säger Maria Quinn.

Sedan åtta år tillbaka arbetar hon som konceptutvecklare inom vården på Ecophon. Det handlar om att medvetandegöra problematiken och komma med individuella lösningar.

–Vi erbjuder lösningar relaterade till våra produkter men i en kontext där vi tittar på hela rummet med andra materialval, placeringar av möbler. Vi medvetandegör hur hörseln samspelar med andra sinnen, säger Maria Quinn.

De säljer inte ett paket av ljudabsorbenter utan lösningarna skräddarsys efter hur rummen ser ut där problemen ska lösas.

– Den första frågan vi tittar på är hur sänker vi höga ljudnivåer, buller. Det nästa som vi gör är att korta efterklangstiden efter Boverkets krav på byggreglerna. Det förbättrar taltydligheten så att man gör vad den andra personen säger. Det är enormt viktigt, säger Maria Quinn.

Bättre ljudmiljö påverkar patienterna så att de får bättre sömn och återhämtning. Det sänker den fysiska stressen, adrenalinet, blodtrycket, andningsfrekvensen som redan är belastad på en sjuk patient, berättar Maria Quinn.

Men förändringarna är också bra för personalen i deras koncentrationskrävande arbete. Möjligheten att kommunicera förbättras vilket minskar stressen och utsöndrande av stresshormoner.

– En allmän bullermatta gör att man har axlarna uppdragna och det är inte förrän man stänger av ventilationen som man märker vilket ljud man jobbar i. Personal kan bli irriterad, man väljer att inte förflytta sig på samma sätt och byta kroppsställning. Vi ser också att det gör att man inte ”go the extra mile”. Vi kommer får ännu större brist på sjuksköterskor så det vill till att man har en god arbetsmiljö för det är inte bara lönen man konkurrerar.

En vanlig missuppfattning i samband med design av inomhusmiljön på sjukhus och vårdinrättningar är att alla ytor måste vara hårda för att möta kraven på hygien. Sådana ytor reflekterar lätt ljud vilket ger dålig ljudmiljö.

– Landstingen kommer att behöva göra stora investeringar framöver. Vi som tillhandahåller akustikprodukter och system som är möjliga att rengöra och desinficera har ett ansvar att öka medvetenheten om de negativa hälsoeffekterna av buller, och att föreslå lösningar som är både kostnadseffektiva och lätta att implementera. Det finns egentligen ingen ursäkt för skadliga ljudmiljöer på sjukhus, säger Maria Quinn.

Faktumet att vårdkonsumtionen kommer att öka med fler äldre samtidigt som teknikutvecklingen går fort inom vården gör att vi riskerar att bli överrumplade om vi inte funderar på de här frågorna tror Maria Quinn.

– De äldre generationerna kommer att skilja sig från de som är födda på 20- och 30-talen. De kommer fylla sina liv med andra slags aktiviteter och sitta med I-paden och ta reda på saker.

Ecophon

Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem. Bolaget är representerade i 14 länder och har sitt huvudkontor i Hyllinge i Åstorps kommun där 400 personer arbetar. Ecophon ingår i franska Saint Gobain-koncernen som omfattar över tusen företag och finns i 67 länder.

Publicerad 22 November 2019 09:33