"Från förskola till gymnasieskola kämpar våra medlemmar dagligen med elevernas bästa i fokus", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock

"Brist av dialog mellan politikerna och lärarförbundet i Örkelljunga"

INSÄNT.

Lärarförbundet är en av de största fackliga organisationerna i Sverige. I Örkelljungas lokalavdelning har vi 140 medlemmar vilket är ett stort antal av kommunens arbetstagare.

Styrelsens arbete bygger på Lärarförbundets stadgar, Riktlinjer och lokala verksamhetsplan. Vi har en nära kontakt med våra medlemmar genom att vi har kunniga ombud på arbetsplatserna. Vårt fackliga arbete grundar sig i samverkan mellan arbetsgivaren och Lärarförbundets representanter.

I vår Verksamhetsplan 2019 är det skrivet:” att vi ska ha regelbundna dialogmöten med lokala politiker och huvudmän”. Hösten 2017 påbörjade vi en dialog mellan lokala politiker och Lärarförbundets representanter. Efter valet hösten 2018 kontaktade vi utbildningsnämndens nyvalda politiska representanter för att på nytt bygga för ett samarbete. Vi har vid flera tillfällen försökt bjuda in politikerna till en dialog. Ett år har gått och ännu har vi inte lyckats mötas.

Vi har vid flera tillfällen försökt bjuda in politikerna till en dialog. Ett år har gått och ännu har vi inte lyckats mötas.

Varför vill inte politikerna öppna dörren till verkligheten? Det är ”VI” som arbetar på golvet som lägger grunden för morgondagens samhällsmedborgare. Från förskola till gymnasieskola kämpar våra medlemmar dagligen med elevernas bästa i fokus. Vad blir konsekvenserna av de beslut som politikerna tar idag? Lärarförbundet vill se en progression framåt med bättre arbetsvillkor för lärare och elever. Därför vill vi vara med och bidra till en bättre utveckling på våra arbetsplatser.

Vad kan Lärarförbundet göra för att skapa en dialogsarena mellan parterna?

Slavka Midriakova, Ordförande Lokalavdelning i Örkelljunga

Publicerad 22 November 2019 00:00