Izak Sörensen är mer än nöjd med kommunens satsning.

Izak Sörensen är mer än nöjd med kommunens satsning. Foto: Wilhelm Nilsson

Barnen har fått sin egna arena: "Kul med något nytt"

Kommunen tar ett krafttag om folkhälsan

EKEBY.

En ny multiarena ska få barnen till en aktiv rörelse. Bjuvs kommun har satsat miljoner för att invånarna ska få en bättre folkhälsa. En av dem är Izak Sörensen som nu gläds åt att han får en ny plats att spela basket på.

Av
Wilhelm Nilsson

Barnen i Ekeby har all anledning att jubla. På fredagen invigdes ortens nya multiarena på Ekeby skolas område. Arenan som mäter 30 gånger 30 meter, ger plats åt både bandy, basket, fotboll och många andra lekar. En av barnen som roas av den nya lekytan är Izak Sörensen som går i klass 4b på skolan.

– Det är kul att det kommit något nytt hit, säger han.

Vilken aktivitet kommer du främst att ägna tiden åt här?

– Basket. Varför? För att det är roligast.

Bakom satsningen står Bjuvs kommun. Enligt kultur- och fritidschefen, Kent Andréasson, kostade bygget cirka 2,2 miljoner kronor. Pengar som han menar är väl investerade.

– Ända sedan 2014 har vi gjort en långsiktig satsning på de fyra grundskolorna i Bjuvs kommun. Vi anser att det här är viktigt för barnens rörelse, aktivitet och folkhälsa. Den här satsningen bygger på ett alternativ till föreningslivet, där barnen själva kan ta sig till en trygg och säker plats för att hålla igång, säger Kent Andréasson.

Förutom att barnens rörelse sätts igång, menar Andréasson nu att platsen nu blir helt annorlunda än förr. Där multiarenan nu återfinns, fanns tidigare en stor parkeringsplats. Kent pekar på att barnen får en friare yta att röra sig på under skoltid, som också öppnar upp för skolan själva.

– Här finns allt som allt åtta stationer att röra sig mellan. Det blir som en idrottshall utan tak som ger många fördelar för skolidrotten. Det går inte att sticka under stol med att den blivit allt viktigare, sett till folkhälsan som har försämrats bland dagens unga, avslutar han.

Publicerad 22 November 2019 15:48