Från den 1 januari 2020 tar NSR inte längre emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna. Istället ska allt innehåll sorteras för att öka möjligheten till återvinning.

Från den 1 januari 2020 tar NSR inte längre emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna. Istället ska allt innehåll sorteras för att öka möjligheten till återvinning. Foto: Adobestock

Tuffare tag på återvinningscentralerna – stopp för osorterade säckar

”Bara en tredjedel är rätt sorterat”

NORDVÄSTRA SKÅNE.

Från den 1 januari 2020 tar NSR inte längre emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna i nordvästra Skåne. "Vi har sett att bara en tredjedel av innehållet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat", säger enhetschef Anna-Karin Falkenström.

Av
Sarah Bernshed

Anledningen är att innehållet i säckar eller lådor med blandat avfall ska sorteras så att mer går till återbruk och återvinning istället för att eldas upp.

– Våra kunder är redan duktiga på att sortera men vi ser att det kan bli ännu bättre. Det som bekymrar mest är att det ofta finns farligt avfall och elavfall i det blandade avfallet och även mycket plast och textil som ju går utmärkt att återvinna, säger Anna-Karin Falkenström.

Från och med årsskiftet vill alltså NSR att innehållet i säckar och annat emballage töms och sorteras i rätt containrar. Men går verkligen allt avfall att sortera?

Det som bekymrar mest är att det ofta finns farligt avfall och elavfall i det blandade avfallet

– Ja, allt går att sortera men allt går inte att återvinna. Men om sådant som kan återvinnas istället eldas upp används det ju bara en gång och är därmed förbrukat. Om det lämnas till återvinning kan det istället användas flera gånger om.

Finns det en risk att personer drar sig för det merarbete som denna nyordning kan tänkas medföra?

– Så kan det naturligtvis vara men varje konsument är enligt lag skyldig att sortera sitt hushållsavfall och lämna det till återvinning. Att inte ta emot säckar med blandat innehåll är redan infört på en rad orter i landet där man har nått fantastiska resultat och det vill vi också åstadkomma här i nordvästra Skåne, säger Anna-Karin Falkenström som tipsar om att det bästa är att sortera hemma istället för att komma med blandat avfall till återvinningscentralen.

– Det kommer att underlätta väl på plats. Sedan hoppas vi såklart att man tar med den tömda säcken hem och använder den igen, annars ska den sorteras som plastförpackning. Men vår personal finns på plats för att hjälpa till och se till att sorteringen fungerar så bra som möjligt.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

VISSTE DU ATT...

Enligt Avfallsförordningen är du som konsument skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det till ett insamlingssystem. Dina grovsopor kan du sortera på återvinningscentralen där de kan återanvändas och återvinnas. Källa: NSR

Publicerad 15 November 2019 11:22