En skola hotas av dryga böter för att inte ha utrett en elevs behov av stöd tillräckligt.

En skola hotas av dryga böter för att inte ha utrett en elevs behov av stöd tillräckligt. Foto: Adobe stock

Skola hotas av kvarts miljon i böter

Trots påtryckningar har skolan inte utrett barns behov av stöd

ÅSTORP.

Kvidinge skola hotas 240 000 kronor i böter av Skolinspektionen. Viteshotet kommer efter upprepade krav på att ett barns behov av stöd inte utretts och lämpliga åtgärder vidtagits.

Av
Felix Alnemark

Bland annat framgår inte hur eleven ligger till jämfört med kunskapskraven. Skolinspektionen saknar också en analys av hur mycket eleven kan behöva vara i en särskild grupp och eventuellt få avkortad undervisning.

Beslutet innebär dessutom att kommunen riskerar att få betala delar av vitet på 300 000 kronor som följde med ett tidigare beslut i juni.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 23 januari. Skolinspektionen har granskat skolans arbete ända sedan september 2018.

Publicerad 08 November 2019 15:02