Misskötta fastigheter ses över i kommunen.

Misskötta fastigheter ses över i kommunen. Foto: Adobe Stock

Vanvårdade fastigheter ses över – för att öka tryggheten

Utvärderas nästa år

BJUV.

Trygghetsarbetet pågår löpande i Bjuvs kommun. Nu har kommunen hittat ett nytt sätt, för att öka tryggheten i de områden som kan upplevas som mindre trygga.

Av
Wilhelm Nilsson

– Bjuvs kommun arbetar tillsammans med polisen och räddningstjänsten för att se över hur vi kan jobba med så kallade vanvårdade fastigheter. Det kan handla om att underhållet är mycket eftersatt gällande byggnad eller tomt. Målet är att ha kännedom om vad som kan göras med stöd av respektive lagstiftning, säger Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.

Anmälan om fastigheter med till exempel kraftigt eftersatt underhåll eller möjligt miljöfarligt avfall på tomten, inkommer till kommunens plan- och byggavdelning eller Söderåsens Miljöförbund. Det kan finnas ärenden som berör polisens eller räddningstjänstens arbete, därav finns detta samarbete.

Fastighetsägare har mycket stor möjlighet att själv avgöra hur man vill ha det på sin tomt

– I vissa fall tangerar lagstiftningar varandra. En vinst med att träffas kring denna fråga är att vi lär oss av varandra, ser vilka möjligheter respektive lagstiftning faktiskt ger, säger Erika Duvner.Fastighetsägare har mycket stor möjlighet att själv avgöra hur man vill ha det på sin tomt

Har ni hittills kunna dra några slutsatser?

– Fastighetsägare har mycket stor möjlighet att själv avgöra hur man vill ha det på sin tomt. För en utomstående kan det framstå som orimligt att det får se ut på ett visst sätt, till exempel högt gräs och yvig växtlighet. Men det måste alltid finnas stöd i lag för att myndigheter ska agera.

Samarbetet har resulterat i ett par nya rutiner för att säkerställa att ärendena hamnar hos rätt myndighet.

– Vi har bestämt oss för att fortsätta träffas även under början av 2020 för att sedan utvärdera samarbetet, berättar Erika Duvner.

Publicerad 31 October 2019 10:00