Erik Pedersen och Emil Maur är två grannar på Vedbyvägen som protesterar mot kommunens ombyggnad av vägen.

Erik Pedersen och Emil Maur är två grannar på Vedbyvägen som protesterar mot kommunens ombyggnad av vägen. Foto: Martin Wingren

Grannarna oroliga efter ombyggnad: "Vägen går ända in på huset"

KLIPPAN.

Boende längs med Vedbyvägen i Klippan är kritiska till avsmalningen av vägen som gjorts med en ny gång- och cykelbana. Dels menar de att många hus hamnat alldeles för nära vägen och att kommunen brustit i informationen till de boende. Nu samlar de ihop namnunderskrifter.

Av
Martin Wingren

Emil Maur rullar fram sin Saab sakta för att få fri sikt i båda riktningar när han ska köra ut från sitt hus på Vedbyvägen, där det går mycket trafik med både bilar och lastbilar. Innan ombyggnaden av vägen hade han drygt en meter bred gång- och cykelbana utanför sitt hus, något som även fanns på motsatta sidan. Nu går vägbanan i stort sett ända in på husknuten. Numera är gång- och cykelbanan nämligen cirka 2,5 meter bred och finns bara på ena sidan.

– Jag har i alla fall fått en spegel uppsatt så att jag kan se något. Men en av mina grannar fick nej från kommunen. Jag ringde direkt när jag fick se hur det såg ut och krävde att de skulle sätta upp en spegel, säger Emil Maur.

Emil Maur måste numera köra ut en bra bit på vägen för att få fri sikt mot båda hållen innan kör ut.

Emil Maur måste numera köra ut en bra bit på vägen för att få fri sikt mot båda hållen innan kör ut. Foto: Martin Wingren

Han är inte ensam om att vara upprörd över ombyggnaden. Erik Pedersen som bor en bit längre upp längs med vägen har tagit initiativ till en namninsamling. Dessutom skriver han på ett protestbrev som ska skickas till kommunen.

– Vi har knappt fått någon information om att detta skulle hända. Vi fick bara veta att det skulle läggas ny asfalt på körbanorna och och att kommunen skulle bygga en ny gång- och cykelbana. Men det har inte varit någon dialog med oss boende, istället har blivit överkörda av kommunen, säger Erik Pedersen.

Han och Emil Maur visar längs med vägen vad de menar blivit fel. Dels handlar det om att husägare som tidigare haft utfart mot Vedbyvägen inte längre kommer att ha det och dels visar de flera hus som numera ligger alldeles intill vägbanan där samtidigt både bussar och lastbilar susar förbi.

Erik Pedersen och Emil Maur är två grannar på Vedbyvägen som protesterar mot kommunens ombyggnad av vägen.

Erik Pedersen och Emil Maur är två grannar på Vedbyvägen som protesterar mot kommunens ombyggnad av vägen. Foto: Martin Wingren

– Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka, någon blir påkörd eller någon kör in i ett hus, säger Erik Pedersen.

– Det kan vara så att en lastbil kör in i takskägget på mitt hus. Nu ska de göra en refug vid mitt hus som ska förebygga det men det kan hända ändå, säger Emil Maur.

De båda säger att de förstår att vägen har smalnats av för att råda bot på höga hastigheter.

– Det behövs eftersom det är många som kör för fort här. Men det kunde ha gjorts andra åtgärder. Vi kunde i alla fall fått ha en dialog med kommunen innan, säger Erik Pedersen.

Så här kommenterar kommunen projektet och kritiken från de boende:

– Det är bara beklagligt att vissa av de boende uppfattar det som att informationen varit bristfällig. Vi ska ta till oss det inför framtida projekt, att ha en ännu bättre framförhållning och att lägga informationen på mottagarens nivå, säger tekniske chefen Ardiana Demjaha.

Syftet är att uppmuntra till cykling och framtidssäkra vägen, enligt tekniske chefen.

– Syftet är att dra ned bredden på gatan för att skapa en trafiksäkrare väg för samtliga trafikanter. Parallellt kommer kommunen anlägga en gång- och cykelväg för att undvika konflikt med biltrafiken. Vi bygger om för framtiden, enligt nationella och regionala mål så att vi uppmuntrar till cykling och skapar en säkrare väg.

Till de boende som är oroliga för att det ska inträffa olyckor, vad säger du till dem?

– Det ligger på trafikanterna att köra ansvarigt. Sedan kommer vi att vidta åtgärder för att minimera risker, de som behöver det kommer att få en spegel som bör placeras av trafikkunnig personal och där kommer kommunen att bistå med hjälp.

Emil Maur fick en spegel monterad av kommunen.

Emil Maur fick en spegel monterad av kommunen. Foto: Martin Wingren

En ny bredare gång- och cykelbana har byggts. Därav försvinner utfarter mot Vedbyvägen längs ena sidan och på andra sidan går körbanan numera nära husen på flera ställen.

En ny bredare gång- och cykelbana har byggts. Därav försvinner utfarter mot Vedbyvägen längs ena sidan och på andra sidan går körbanan numera nära husen på flera ställen. Foto: Martin Wingren

Publicerad 14 October 2019 11:15