Oderljunga skola har åtgärdat många av de brister som Skolinspektionen hittade förra året. Men de måste bland annat bli bättre på att undersöka nyanlända elevers kunskaper.

Oderljunga skola har åtgärdat många av de brister som Skolinspektionen hittade förra året. Men de måste bland annat bli bättre på att undersöka nyanlända elevers kunskaper. Foto: Adobe stock

Viteshotet på en halv miljon avvärjt på skola – men brister kvarstår

Perstorpsskola måste komma till rätta med problemen

PERSTORP.

Oderljunga skola har inte åtgärdat alla punkter på den 19 punkter långa lista det fick av Skolinspektionen. Skolan uppfyller inte författningskraven och får nu ett föreläggande om att de måste åtgärda bristerna.

Av
Felix Alnemark

I januari i år fattade Skolinspektionen beslut om föreläggande med hot om en halv miljon i böter efter att ha gjort en tillsyn på skolan. I augusti hade skolan åtgärdat 12 av bristerna och avvärjt viteshotet.

Oderljunga skola är den enda skolan i byn.

Oderljunga skola är den enda skolan i byn. Foto: Google streetview

Men handläggarna anser fortfarande att det finns brister rörande hur utbildningen tar hänsyn till elevers olika behov. En annan åtgärd rektorn måste ta ansvar för är att bedömningarna av nyanlända elevers kunskaper ska göras skyndsamt och senast inom två månader från eleverna har börjat i skolan.

Skolan har fått ett föreläggande om att åtgärda bristerna senast 13 januari 2020.

Publicerad 10 October 2019 07:00