Klippans kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.

Klippans kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Klippans kommun klättrar i ranking

Av
Mikael Öhrn

KLIPPAN. Servicen till företagen (plats 85) och väg- och tågförbindelserna (87), det vill säga hur pass lätt det är att sköta leveranser och för kunder och personal att ta sig till och från företaget, var de enkätsvar från de lokala företagen där Klippans kommun placerade sig högst i årets företagsranking från Svenskt Näringsliv. När det gäller de delrankingar som är baserade på statistik från Statististiska Centralbyrån (SCB) och kreditupplysningsföretaget UC är det inom kommunalskatt (50), marknadsförsörjning (71) och nyföretagsamhet (84) som kommunen sticker ut. Totalt placerade sig kommunen på plats 92 av Sveriges 290 kommuner, en förbättring på 45 platser jämfört med förra året.

Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet innehåller totalt 18 faktorer, till två tredjedelar bygger den på en enkätundersökning till företagen och till en tredjedel bygger den på statistik från SCB och UC.

Publicerad 02 October 2019 09:17