Övning med Civilförsvarsföreningen i Örkelljunga vid ett annant tillfälle.

Övning med Civilförsvarsföreningen i Örkelljunga vid ett annant tillfälle. Foto: Kjell-Arne Johlin

Insänt: "Om krisen eller kriget kommer"

INSÄNT. Örkelljunga Civilförsvarsförening i samverkan med Örkelljunga kommun bjöd in till en informationskväll med temat "Om krisen eller kriget kommer". Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) hälsade de drygt 50 tiotal kommuninvånare som kommit välkomna. Kenny Pihl informerade om hur läget ser ut i Sverige just nu och vilka hot som planeringen bör utgå ifrån.

Kommunen har i händelse av kris samma ansvar för sin verksamhet som de har idag och planerar för dessa åtagande. Medborgaren har ett ansvar att planera för att klara sig under 72 timmar och denna tid räknas utökas till sju dagar. Från Civilförsvarsföreningen deltog Roy Ekstrand, Gun Kempe och Kjell-Arne Johlin.

Hur klarar vi då en kris? Broschyren med samma namn som temakvällen är en bra vägledning och runt denna diskuterades under en timmes tid. Deltagarna fick också del av var våra skyddsrum finns, larmsignalernas betydelse och var våra trygghetspunkter/ uppsamlingsplatser finns om de skulle behövas.

Till sist informerades om nya appen 112.

Gun Kempe, Örkelljunga Civilförsvarsförening

Publicerad 01 October 2019 14:26