Skiss över skolan innan den ens hade börjat byggas. Men nu visar det sig att visionerna är väl förankrade i verkligheten.

Skiss över skolan innan den ens hade börjat byggas. Men nu visar det sig att visionerna är väl förankrade i verkligheten.

Brogårdaskolans utformning utsedd till nationell förebild: "Kan glida ut"

Bakom hedersomnämnandet står Boverket

BJUV.

Brogårdaskolan som invigdes i januari har nu blivit utsedd till ett typexempel på en stimulerande läromiljö. Bakom hedersomnämnandet står Boverket, som på uppdrag av regeringen arbetat fram ett underlag till en nationell arkitekturpolitik.

Av
Fredrika Karlsson

Boverket har utsett den nya Brogårdaskolan till en av tre exempelskolor i Sverige. Skolorna ska fungera som förebilder för landets kommuner att diskutera kring när de utformar sina egna skolmiljöer. Något Boverkets arkitekt Gunilla Fagerström vill lyfta fram är Brogårdaskolans arkitektoniska utformning, som enligt henne bidrar till en spännande läromiljö.

– Det är ingen korridorskola, utan när man kommer ut ur klassrummet så finns en hel miljö där man bara kan glida ut. Det tycker jag är fantastiskt, säger Gunilla Fagerström och fortsätter:

– Skolan har jobbat mycket med akustik. Man får inte ha skor på sig inomhus och det finns mycket textilier i form av mattor, gardiner och tygklädda möbler för att dämpa ljudnivån. Det finns en härlig tilltro till eleverna för att det ska fungera.

Bakgrunden till detta är att Boverket på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till en nationell arkitekturpolicy. Den bakomliggande tanken är att samhället ska kunna förbättras med hjälp av omsorgsfullt gestaltade miljöer i form av arkitektur och design. Utvecklingen av skolor och förskolor är ett av Boverkets nio delområden inom uppdragets ramar. Boverket vill understryka att det är viktigt att processen innan skolan byggs får ta tid samt att pedagoger och elever får vara delaktiga i utformandet.

– Pedagogiken måste hänga ihop med skolans utformning och den ska vara hållbar över åren, säger Gunilla Fagerström.

De två andra exempelskolorna som Boverket lyft fram är Hedlunda förskola i Umeå och Landamäreskolan i Göteborg. Tanken är att det totalt ska finnas tio exempelskolor.

Lokaltidningen söker rektorn för Brogårdaskolan för en kommentar.

Publicerad 01 October 2019 11:52