Syftet med projektet är att öka kunskapen om det svenska samhället för utrikesfödda ungdomar i Perstorps kommun.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om det svenska samhället för utrikesfödda ungdomar i Perstorps kommun. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Barn ska få koll på samhället: "Målgruppen 15- till 20-åringar faller bort helt"

PERSTORP.

I Perstorps kommun såg man att utrikesfödda ungdomar i åldrarna 15 till 20 hade bristfälliga kunskaper om det svenska samhället. Därför startades projektet Koll på samhället, som riktar sig till nyanlända och ensamkommande barn. Sedan i våras träffas ungdomarna varje vecka för att få viktig information.

Av
Fredrika Karlsson

Integrationsprojektet Koll på samhället startades upp i februari och pågick framgångsrikt ända fram till sommaren. Nu har höstens upplaga dragit igång med en ny målgrupp: ungdomar i åldrarna 17 till 20. Syftet är att nyanlända och ensamkommande ungdomar ska få ökade kunskaper om lokalsamhället.

– Varje kommun håller kurser i samhällsorientering för nyanlända som ska etablera sig i samhället. Men de finns bara för vuxna, målgruppen 15- till 20-åringar faller bort helt, säger Ahmad Korabi, projektledare för Koll på samhället.

Träffarna hålls varje måndag efter skoltid på fritidsgården Ozvald och har under våren dragit ett 20-tal ungdomar. På träffen den 16 september kommer personal från arbetsmarknadsenheten för att prata om sommarjobb, praktik och hur man skriver ett bra cv.

Det är viktigt att nyanlända och ensamkommande barn får rätt information.

– Det är jätteviktigt att prata med ungdomarna i kommunen, eftersom de saknar information eller får fel information, säger Ahmed Korabi som betonar att projektet fått mycket positiv respons från deltagarna.

Vid mötestillfällena diskuteras bland annat ekonomisk rådgivning, arbetslivet efter skolan, det svenska föreningslivet, rättigheter och skyldigheter, hur man letar boende samt hälsa och välmående. Efter föreläsningarna hålls gruppdiskussioner med frågor ungdomarna ska svara på.

– Projektet är jättepositivt. Det är viktigt att nyanlända och ensamkommande barn får rätt information. Till exempel om hur man väljer rätt utbildning, hur man undviker att bli skuldsatt, hur man budgeterar och liknande, säger Ahmad Korabi.

Höstens kurser påbörjades i september och ska hållas ända fram till december. Hittills har omkring sex deltagare kommit, men Ahmad Korabi hoppas på fler.

– Vi försöker nå ut till våra ungdomar via sociala medier och genom kommunens hemsida, men vi skickar också brev hem till dem som är folkbokförda i Perstorps kommun och ibland ringer vi dem och informerar om våra träffar, säger Ahmad Korabi.

Publicerad 16 September 2019 14:33