Socialnämnden i Perstorps kommun får motta kritik från IVO.

Socialnämnden i Perstorps kommun får motta kritik från IVO. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Socialnämnd får IVO-kritik – ett överklagande skickades inte vidare i tid

Av
Mikael Öhrn

PERSTORP. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik till socialnämnden i Perstorps kommun. Anledningen är att dröjde sju veckor innan ett överklagande skickades vidare till domstol. Enligt IVO bör detta klaras av på en vecka.

Handläggarnas teoretiska och praktiska färdigheter inom bland annat förvaltningsrätt får också kritik – den "bör utvecklas", enligt utredningen. Dessutom gör IVO bedömningen att "aktuell händelse har inneburit en uppenbar risk för rättsförlust för den enskilde och borde ha rapporterats och utretts enligt lex Sarah".

Några andra åtgärder vidtar IVO inte i nuläget, men förutsätter att verksamheten utvärderar och förbättrar "så att liknande brist inte uppstår igen".

Överklagandet gällde en person som hade nekats personlig assistans. Trots förseningen har ärendet senare blivit avhandlat i förvaltningsrätten.

Publicerad 19 August 2019 11:20