Nya bostäder vid hästverksamheten oroar både grannar och Åstorportens ryttarförening.

Nya bostäder vid hästverksamheten oroar både grannar och Åstorportens ryttarförening. Illustration: Mohammad Hussein (Gunilla Svensson arkitektkontor ab). Foto: Adobe Stock

Bostadsbygge vid hästgård blir fråga för domstol

Grannar tycker att platsen är olämplig

ÅSTORP.

Boende i Åstorp överklagar de godkända planerna på bostäder norr om Åstorportens ryttarförenings anläggningar. Även föreningen oroas över att boende ska störas av deras verksamhet vid tävlingar med ljudanläggning och gödsellukt. Totalt har sex överklaganden lämnats in av grannar.

Av
Felix Alnemark

Projektet med fyra hus med 16 lägenheter blir nu en fråga för mark- och miljödomstolen. Två av de grannar som överklagat tillsammans anser att platsen är olämplig för bostäder eftersom den ligger intill järnvägen och industri.

Tio meter från min gödselstack

– På baksidan om ridanläggningen kommer hästboxarna ligga 50 meter från husen vid stora tävlingar. Det blir mycket bekymmer. De ska hålla på och renovera tågbanan fram till 2022. Sedan kommer några ha ingången till sin lägenhet tio meter från min gödselstack, säger Bert Nilsson som är en av grannarna som överklagat detaljplanen. Han bor på Vramsvägen och har hästar på sin mark.

Planen på 16 lägenheter i fyra hus godkändes av Perstorps kommun före sommaren. Nu har den överklagats av grannar.

Planen på 16 lägenheter i fyra hus godkändes av Perstorps kommun före sommaren. Nu har den överklagats av grannar. Illustration: Mohammad Hussein (Gunilla Svensson arkitektkontor ab)

När han byggde sitt eget häststall var han tvungen att placera det längre från järnvägen än vad det var tänkt från början.

– Men nu när man ska bygga för människor får man bygga ännu nämre. Jag fattar inte logiken. På järnvägen transporteras farligt gods, säger Bert Nilsson.

Dessutom tycker han inte att storleken på de nya flerfamiljshusen passar in i området.

Även från Åstorpsortens ryttarförening är man skeptiska till planerna, även om man inte har överklagat.

– Jag undrar bara om man har beaktat att vi har tävlingar med högtalare och folk boende i husvagn som grillar. Det vore trist om vi fick lägga ner vår verksamhet, säger föreningens ordförande Eva Hafström.

När frågan om de nya bostäderna godkändes yrkade S och SD bifall. Men Moderaterna och Kristdemokraterna var emot projektet och gjorde en gemensam "protokollsanteckning" där de förklarade att de tyckte platsen var olämplig för bostäder just på grund av järnvägen och industrin. De oroades också över att hästverksamheterna i området skulle påverkas negativt och att risken för överklaganden var överhängande.

– Bullerutredningen visar att de åtgärder som föreslås, bedöms som lämpliga för att komma under gränsvärdena för buller, säger Ola Eriksson, planarkitekt på Åstorps kommun.

Han berättar att Trafikverket inte haft synpunkter på närheten till järnvägen utifrån de åtgärder som föreslås i det slutliga planförslaget.

Har ni beaktat hästverksamheten i planprocessen?

– Absolut. Vi har haft diskussioner med miljökontoret som utövar kommunens tillsyn av hälsoskydd för störande verksamheter och de bedömer att det inte finns någon risk, säger Ola Eriksson.

Publicerad 16 August 2019 05:00