SOS agerande fördröjde ambulansinsatsen för att rädda en skallskadat 12-åring.

SOS agerande fördröjde ambulansinsatsen för att rädda en skallskadat 12-åring. Foto: Adobe Stock

SOS Alarm kunde inte lokalisera skallskadat barn

12-årig med pojke fick vänta en timme på ambulans

SÖDERÅSEN.

En tolvårig pojke skadades allvarligt i huvudet i Söderåsens nationalpark. Men det dröjde över en timme innan ambulansen kom. Nu anklagas SOS för att ha orsakat fördröjningen.

Av
Felix Alnemark

Det var i maj 2018 som olyckan var framme. 12-åringen från södra Skåne ramlade från hög höjd och skadade huvudet allvarlig vilket ledde till kraftiga blödningar.

Operatörerna på SOS lyckades inte fastställa var barnet befann sig och kunde inte ställa rätt frågor för att ta reda på det. Pojken fick en skallskada i samband med olyckan enligt förälderns anmälan till Ivo.

Enligt utredningen har SOS inte sett till att personalen har den kompetens som behövs. Brister i intervjuteknik och handhavande av kartstödet försvårade positionering av olycksplatsen. Operatörerna fokuserade på vad de inte kunde finna på sin karta istället för att fråga från vilket håll uppringarna hade kommit in i nationalparken och hur de rört sig i området.

SOS fick gps-koordinater från uppringarna men förde in dessa på ett felaktigt sätt. 43 minuter efter det första larmsamtalet var de felaktiga uppgifterna kvar i systemet. Dålig mobiltäckning och bristande lokalkännedom spelades också in i ambulansens fördröjning.

Föräldrarna anmälde även ambulansvården för att ha gett ett amatörmässigt intryck men Ivo har inte funnit några handlingar som indikerar att ambulanspersonalen agerat felaktigt.

Publicerad 15 August 2019 11:45