Länsstyrelsen har omhändertagit en sjuk hund.

Länsstyrelsen har omhändertagit en sjuk hund. Foto: Martin Wingren

Hade inte råd ta sin sjuka hund till veterinär

Nu har länsstyrelsen omhändertagit den

Av
Mikael Öhrn

SÖDERÅSEN. Det var i samband med en kontroll i våras som länsstyrelsen konstaterade att hunden inte hade tagits på återbesök till veterinär, trots dennes rekommendation att göra så. Länsstyrelsen gjorde då bedömningen att hunden "rörde sig knackigt" och beslutade då att lämnat ett föreläggande kopplat till vite för att ägaren skulle ta hunden till undersökning hos veterinär, samt inkomma med intyg om detta efteråt.

När länststyrelsen gjorde en ny kontroll under sommaren, ska ägaren ha uppgett att han eller hon hade varit hos en veterinär men utan att vilja uppge hos vem. Vidare ska ekonomiska förutsättningar ha hindrat vederbörande från att göra ytterligare besök hos veterinär. Under kontrollen konstaterade länsstyrelsen att hunden nu gick stelt.

Eftersom ägaren inte har följt de tidigare besluten har hunden nu omhändertagits. Beslutet verkställs omedelbart och går att överklaga.

Publicerad 11 August 2019 06:00