Mobila teamet som från och med midsommar ska arbeta i Perstorp.

Mobila teamet som från och med midsommar ska arbeta i Perstorp. Foto: Perstorps kommun

Kommunens sommarsatsning på unga

"Bakgrunden är att vi förra året fick mycket orosanmälningar om ungdomar"

PERSTORP.

Det stora antalet orosanmälningar förra året har fått kommunen att agera. Nu satsar man på ett arbetslag som ska möta ungdomarna i sommar när fritidsgårdar och skola håller stängt.

Av
Niklas Michin Aristoy

I sommar får Perstorp ett mobilt team, det vill säga ett arbetslag som befinner sig ute i fält och är tillgängligt för kommunens barn och ungdomar. Tanken är att aktivera unga som riskerar bli sysslolösa när både skola och fritidsgård håller stängt på sommaren.

– Bakgrunden är att vi förra året fick mycket orosanmälningar om ungdomar som befann sig i riskbruk av alkohol och droger, förklarar Jessika Nilsson, enhetschef för socialförvaltningen i Perstorps kommun.

Teamet består av fem anställda med erfarenhet av att möta barn och unga, och som för tillfället förbereder verksamheten med att se vad de unga vill göra under sommarmånaderna.

– Vi planerar aktiviteter, bland annat dans för tjejer, fotboll och brännboll samt eventuellt någon utflykt, det hänger lite på vad ungdomarna vill, säger teamledaren Josefine Svensson till Lokaltidningen.

Alla är välkomna att kontakta oss om de känner oro för sitt barn eller någon annans barn

Mobila teamet, som är ett samarbetsprojekt mellan barn-och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen, sätter igång under midsommarhelgen. Men redan nu går det att nå dem på sociala medier.

– Vi jobbar uppsökande och relationsbyggande mot barn, unga och familjer och alla är välkomna att kontakta oss om de känner oro för sitt barn eller någon annans barn - då vi ska fungera som ett extra vuxenstöd i kommunen under kvällar och helger då ordinarie verksamheter har stängt, säger Josefine Svensson.

I slutet av augusti kommer projektet att utvärderas.

Publicerad 21 June 2019 00:00