Grönytorna mellan fastigheterna är stora och gröna. Möjligheterna är således oändliga och Svenska Hus tittar redan på hur de bäst ska kunna utnyttja dem för att öka den sociala aktiviteten i området. Förvaltare Michaela Lorich berättar att Svenska Hus bland annat kommer att se över befintlig lekplats och se på möjligheterna att ersätta den med en större och modernare. Foto: Mikael Öhrn

Grönytorna mellan fastigheterna är stora och gröna. Möjligheterna är således oändliga och Svenska Hus tittar redan på hur de bäst ska kunna utnyttja dem för att öka den sociala aktiviteten i området. Förvaltare Michaela Lorich berättar att Svenska Hus bland annat kommer att se över befintlig lekplats och se på möjligheterna att ersätta den med en större och modernare. Foto: Mikael Öhrn Foto: Mikael Öhrn

Drog- och vapenhandel i bostadsområde – nu tar fastighetsbolaget krafttag

Svenska Hus genomför flera åtgärder för att göra otryggt bostadsområde till kommunens tryggaste

ÅSTORP.

Det har länge pågått både narkotika- och vapenhandel på området kring Ormastorpsgatan/Idrottsgatan i Åstorp. Såväl segregationen som den upplevda otryggheten är ännu stor, men när Svenska Hus tog över det 371 lägenheter stora fastighetsbeståndet var man fast beslutna att få bukt på problematiken.

Av
Mikael Öhrn

Solen står högt på himlen och inne på de stora gröna och öppna ytorna mellan de flera fastigheterna kör en av vaktmästarna runt på en åkgräsklippare och klipper gräset. Det är svårt att förstå att här bara för en kort tid sedan stod flera vildvuxna träd och buskar och överskuggade en del av fastigheterna.

– En stor del i integrationen är att vi vill få till ett umgänge. Vi tittar på gemenskapsytor, grillplats och utegym. En ny lekplats har vi väldigt stora planer på. Det är just för att vi vill främja gemenskapen och få ut folk för att umgås med varandra, säger Michaela Lorich, förvaltare på Svenska Hus.

Sedan förra sommaren är det Svenska Hus som äger det stora fastighetsbeståndet här – totalt 371 lägenheter.

– Det är ett intressant bestånd. Sen är Åstorp intressant för det knyter ihop oss med Helsingborg lite bättre, säger Michaela Lorich om fastighetsbolagets – Svenska Hus äger sedan tidigare fastigheter i Helsingborg, Hässleholm, Landskrona och Malmö i just Skåne – första köp i en mindre tätort.

Svenska Hus har sedan de tillträdde blivit varse den problematik med kriminalitet och otrygghet som drabbat området genom åren. Det handlar om hyresgäster som hittar narkotika i buskarna, människor som inte vågar gå ut på kvällarna och även öppen kriminalitet.

– Det pågår både drog- och vapenhandel, så det är ett väldigt otryggt område. Det är den fokus vi lägger, vi vill öka tryggheten och gör också en hel del åtgärder för att öka den, säger Michaela Lorich, som tidigare har jobbat med ett liknande projekt i stadsdelen Lindängen i Malmö.

– Därifrån har jag med mig just hur viktigt det är med samverkan mellan fastighetsbolag och kommun och att man faktiskt kan göra väldigt mycket som fastighetsbolag. Man har ett samhällsansvar då också, fortsätter hon.

Tidigare stod här höga och vildvuxna träd som överskuggade fastigheten, men dessa såg Svenska Hus till att röja. Numera är det sått gräs där träden en gång stod. Något som bidrar till att öka den upplevda tryggheten på området.

Tidigare stod här höga och vildvuxna träd som överskuggade fastigheten, men dessa såg Svenska Hus till att röja. Numera är det sått gräs där träden en gång stod. Något som bidrar till att öka den upplevda tryggheten på området. Foto: Mikael Öhrn

Bland annat har all ljusarmatur i området mer eller mindre bytts ut, röjningen av vildvuxna träd och buskar beräknas bli klar redan under juni månad, trapphus och omgivningar hålls numera rena och snygga och parkeringsplatsen – där mycket av drog- och vapenhandeln tidigare har skett – har nyasfalterats, fått betalparkering och bevakning.

– Det har gett ett väldigt gott resultat. Man uppehåller inte sig där på samma sätt längre, säger Michaela Lorich.

Entrédörrarna ska också bytas ut.

– Entrédörrarna är i dåligt skick så vi kommer att byta samtliga ingångar till ekpartier, säger Michaela Lorich och fortsätter:

– Vi byter även skalskyddet med taggar till dörrarna, digitala trapphustavlor och digital tvätthusbokning. Då kan du alltid få riktad information til dig som hyresgäst, om du lägger taggen mot tavlan.

Hon betonar vikten av att allt detta görs, dels i samverkan med hyresgästerna själva, dels i dialog med kommunen och polisen.

– Jag är väldigt glad för det goda samarbetet med kommunen, polisen och övriga myndigheter som tillsammans med oss arbetar långsiktigt med denna typen av frågor för att skapa attraktiva och trygga bostadsområden, säger Michaela Lorich.

Svenska Hus är dock beredda att ta det trygghetsfrämjande och integrerande arbetet ett steg längre. De har redan varit i samtal med kommunen om att till exempel erbjuda ungdomar i området sommarjobb eller praktik.

– Vi tittar på om vi kan erbjuda sysselsättning, till exempel sommarjobb. Det är dessutom en väg in på arbetsmarknaden och det kan ge meriter. säger Michaela Lorich.

Det har varit många skiften på fastighetsägare till bostadsbeståndet här, men det är något Michaela Lorich betonar inte kommer att fortsätta.

– Avsikten är att göra detta till ett av Åstorps tryggaste områden, men vi har en resa att komma dit. Jag vill dock betona att vi är långsiktiga ägare. Vi är här för att stanna och vi kommer att vara med länge, säger hon.

Även om arbetet är långsiktigt är ambitionen att se ett resultat så snart som möjligt.

– Vi har förstått att det varit problem under många år och vi vill se ett resultat av detta redan till årskiftet. Vi vill att de åtgärder vi ska göra ska utföras redan detta år, säger Michaela Lorich.

Svenska Hus vill vi inte prata siffror när det kommer till kostnaden för renoveringarna. I nuläget är det även oklart vad en eventuell hyreshöjning landar på.

Michaela Lorich är förvaltare på Svenska Hus, hon menar att de fysiska förändringarna i området redan har gett resultat och hoppas att ytterligare insatser ska bidra än mer till att öka tryggheten här.

Michaela Lorich är förvaltare på Svenska Hus, hon menar att de fysiska förändringarna i området redan har gett resultat och hoppas att ytterligare insatser ska bidra än mer till att öka tryggheten här. "Avsikten är att göra detta till ett av Åstorps tryggaste områden", säger hon. Foto: Mikael Öhrn

Publicerad 03 June 2019 10:51