Det skiljer sig från kommun till kommun, huruvida du kan få lokal konsumentvägledning eller inte. Bjuvs kommun är en av nio skånska kommuner som helt saknar lokal konsumentvägledning, medan Åstorps kommun är en av sex skånska kommuner som har en egen konsumentvägledning.

Det skiljer sig från kommun till kommun, huruvida du kan få lokal konsumentvägledning eller inte. Bjuvs kommun är en av nio skånska kommuner som helt saknar lokal konsumentvägledning, medan Åstorps kommun är en av sex skånska kommuner som har en egen konsumentvägledning. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Många kommuner saknar lokal konsumentvägledning

I Åstorp har man egen konsumentvägledning men i Bjuv hänvisar man till Konsumentverket

SÖDERÅSEN/BJUV/ÅSTORP. Önskar du konsumentvägledning är det inte alldeles säkert att du kan få en sådan i din egen kommun. I totalt 219 av landets 290 kommuner saknas det nämligen idag lokal konsumentvägledning. Tillsammans med åtta andra skånska kommuner hör Bjuv till en av dessa. Det visar Konsumentverkets årliga kartläggning.

Av
Mikael Öhrn

I de kommuner där det finns kommunal konsumentvägledning varierar det även i vilken utsträckning man kan få den. I Örkelljunga lägger man till exempel flest timmar i hela Skåne på konsumentvägledning, sett till antalet invånare i kommunen. Både här och i Bromölla handlar det om tio timmar konsumentvägledning per vecka till sina drygt 10 000 invånare som är 18 år eller äldre.

Örkelljunga (ingen uppgift), Klippan (av Helsingborg) och Perstorp (av konsult) hör till de 14 skånska kommuner som köper sin konsumentvägledning, medan Åstorp hör till en av sex skånska kommuner som har konsumentvägledning helt i egen regi.

– Jag skulle säga att det ger en snabbare service där medborgaren kan få hjälp väldigt kvickt och lokalt. För ofta är det företag som man känner till och som man har varit i kontakt med redan, säger Emelie Roslind som sitter i kundtjänsten på medborgarkontoret men som också är konsumentvägledare på kommunen.

– Det som är fördelaktigt är att medborgaren också kan komma in på medborgarkontoret och boka tid till möte, fortsätter hon.

Redan i telefonväxeln på Åstorps kommun är konsumentvägledningen ett av direktvalen.

– Det uppskattar nog folk. Många vill ha hjälp här och nu. De vill prata av sig och reda ut situationen. Ibland kan de komma på svaret själva, bara de får prata genom situationen, säger Emelie Roslind.

Hon berättar att antal fall kan variera kraftigt – "från ett fall i veckan till två fall om dagen" och att det är frågor som rör bilar, abonnemang och hushållstjänster som är de vanligast förekommande.

– De flesta vet att man gå tillbaka med en tröja om du har kvitto, men det är svårare när det gäller service och abonnemang, säger Emelie Roslind.

Enligt en undersökning som Konsumentverket lät göra 2017 kostar misslyckade köp av varor och tjänster svenska konsumenter omkring 50 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar 7 000 kronor per person. I bara Skåne handlar det om omkring 6,5 miljarder kronor varje år, varav 1,3 miljarder för hantverkstjänster och 681 miljoner för bilar. Mot bakgrund av dessa siffror trycker Konsumentverket på vikten av att ha en lokal konsumentvägledare att kunna vända sig till.

– Även om det nationella stödet har blivit mer effektivt och ändamålsenligt kommer det sannolikt även i fortsättningen att finnas konsumenter som behöver träffa en konsumentvägledare. Inte minst med hänsyn till att det endast är kommunala vägledare som erbjuder personliga möten är minskningen av den kommunala vägledningen bekymmersam, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman, i ett pressmeddelande.

Det är upp till varje enskild kommun huruvida de ska tillhandahålla konsumentvägledning eller inte. Bjuv är en av nio skånska kommuner som inte erbjuder någon lokal konsumentvägledning alls.

– Vi har aldrig haft en utan köpte in från Helsingborg tidigare. Det är inget lagkrav på det. Jag har aldrig hört att frågan har varit uppe för diskussion, säger Carina-Järold Mattsson, avdelningschef för avdelningen arbete och tillväxt, under vilken bland annat skuld- och budgetrådgivningen faller under.

Publicerad 22 May 2019 10:04