Perstorps kyrka är äldre än vad man först trodde. (Kyrkklockan på bilden har inget med klockstapeln i texten att göra)

Perstorps kyrka är äldre än vad man först trodde. (Kyrkklockan på bilden har inget med klockstapeln i texten att göra) Foto: Adobe Stock

Kors i taket – här är kyrkan som är äldre än vad man trott

En medeltida dörr och spår av en tidigare okänd brand spåras till 1100-talets mitt

PERSTORP. Perstorps kyrka har trotts vara från slutet av 1100-talet. Helt fel, enligt en grupp experter i medeltida timmermanskonst som har varit och tittat på den. Istället tros den nu vara minst 50 år äldre.

Av
Mikael Öhrn

Det är Helsingborgs Dagblad som skriver att en grupp experter i medeltida timmermanskonst fattat intresse för Perstorps kyrka. Ursprungligen var tanken med besöket att titta på Lunds stifts bäst bevarade tidigmedeltida taklag, daterat till 1250, på koret där altaret finns, samt den i Skåne ovanliga medeltida så kallade klockstapeln i trä utanför själva kyrkan. Men istället gjordes flera nya upptäckter.

En medeltida dörr daterades till exempel till slutet av 1100-talet och på vinden fanns det tecken på en tidigare, icke omskriven, brand.

– Hela kyrkans historia måste därför omvärderas. Den är minst 50 år äldre än vad man tidigare trott, säger Karl-Magnus Melin som leder stiftsprojektet Historisk timmermanskonst till HD.

Enligt tidigare dokumenterad historia stod Perstorps kyrka helt färdigbygd i början av 1200-talet.

    Publicerad 15 May 2019 13:49