Livsmedelsbutik bestraffades med tre månaders säljförbud sedan det uppdagats att den hade sålt tobak till minderåriga.

Livsmedelsbutik bestraffades med tre månaders säljförbud sedan det uppdagats att den hade sålt tobak till minderåriga. Genrebild: Adobe Stock

Butik sålde tobak till minderåriga – fick försäljningsförbud

Söeråsens miljöförbund och polisen gjorde ett gemensamt tillslag mot tre livsmedelsbutiker

BJUV/KLIPPAN/PERSTORP.

Söderåsens miljöförbund och polisen har gjort ett gemensamt tillslag mot illegal tobakshantering och försäljning till minderåriga i tre livsmedelsbutiker i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner. Något som bland annat resulterade i ett försäljningsförbud i tre månader för en av de aktuella butikerna.

Av
Mikael Öhrn

Det var efter att tips kommit in från allmänheten som det gemensamma tillslaget genomfördes mot de tre livsmedelsbutikerna.

– Vi vet att det förekommer olaglig försäljning av tobak varje dag i alla våra kommuner, säger Malin Pommer, chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund, i ett pressmeddelande.

Tillslaget resulterade i två förbud med vite för felmärkt tobak i butikshyllorna. Illegal tobak som låg gömd i en av butikerna omhändertogs dessutom av miljöförbundet. Därtill fattades ett beslut om försäljningsförbud i tre månader för en av butikerna, detta sedan en ålderskontroll som polisen gjorde visade att det såldes tobak till minderåriga ungdomar.

– Det är inte första gången butiken ertappas med att sälja tobaksvaror till minderåriga och vi har därför beslutat att förbjuda butiken att sälja tobak i tre månader, säger Malin Pommer.

Även livsmedelshanteringen bedömdes som dålig i de tre butikerna. I framför allt en av butikerna var livsmedelshanteringen särskilt dålig.

– Butiksinnehavarna har vid tidigare kontroller inte informerat oss om att de även har förrådsutrymmen. Vi har varken fått se hyresavtal eller blivit informerade om utrymmena. Med hjälp av fastighetsägaren kunde vi ta oss in i utrymmena och konstatera att där fanns livsmedel som inte uppfyller lagstiftningens krav. Bland annat fanns där livsmedel som var otjänliga och som inte får säljas som livsmedel. Produkterna saknade också märkning och spårbarhetsuppgifter. Det är därför omöjligt att veta vart produkterna kommer ifrån och att de är säkra för konsumenten. Hygienen i utrymmena var också under all kritik, säger Malin Pommer.

Nu efterlyser Malin Pommer fler tips från allmänheten.

– Vi har haft ett gott samarbete med polisen. Genom myndighetssamverkan jobbar vi effektivare och når längre i vår tillsyn, säger hon och fortsätter:

– Vi är tacksamma för de tips vi fått in från allmänheten och tar gärna emot fler.

Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak som inte har svensk varningstext. Polisen och kommunen är gemensamt ansvariga för att kontrollera att tobaksförsäljningen följer reglerna, men i Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner ligger den kommunala kontrollen hos det gemensamma Söderåsens miljöförbund.

Publicerad 15 May 2019 00:00