Foto: Billesholms folkets park

Svar direkt: "Vi följer, i allt väsentligt, policys från vår riksorganisation"

INSÄNT/REPLIK.

Benny Trollehjelm fortsätter sitt och SD’s korståg mot Folkets Hus & Parker. I sitt inlägg refererar han till samtal med sin fru, Pia Trollehjelm, som är en av SD’s mest framträdande kommunpolitiker och tillika ordförande för Sverigedemokraterna Bjuv.

Händelsen som Benny Trollehjelm refererar till den 24 april avhandlade en förfrågan från SD om att man önskade hyra del av ”Parken” för partiets profilfotografering. Vår bokningshandläggare upplyste om priset för att hyra anläggningen samt om uthyrningspolicyn från riksorganisationen. Pia Trollehjelm tyckte att hyran var för hög och blev irriterad över uthyrningspolicyn. Vår handläggare lovade att ta upp ärendet med ”Parkens” styrelse för beslut och återkomma med besked till den 26 april, vilket Pia Trollehjelm accepterade.

Trots överenskommelsen lägger Pia Trollehjelm ut, på sociala media, att hon och SD blivit nekade att hyra ”Parken”. Överenskommelsen som gjordes med vår handläggare har genom denna handling brutits av Pia Trollehjelm. Med detta betraktar styrelsen för ”Parken” att beställningen har annullerats.

Billesholms park är idag en uppskattad mötesplats i Bjuvs kommun. Ett flertal evenemang återkommer år efter år med många besökare. Från och med i år så har en fusion genomförts med Folkets hus i Bjuv. Alla krafter fokuseras nu på ”Parken” som har stora underhållsbehov. Den nya styrelsen tagit tag i denna utmaning för att kunna bevara en av kommunens kulturklenoder för lång tid framöver. ”Parken” drivs av ideella krafter och ägs av Billeholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a., en ekonomisk förening som ägs av privatperson, företag, företagare, organisationer och ideella föreningar, genom köp av andelar. På den årliga stämman väljs bland andelsägarna en styrelse för att sköta verksamheten.

Då det gäller uthyrning av ”Parken” till juridiska personer så följer vi, i allt väsentligt, policys från vår riksorganisation. Då det gäller uthyrning till privatpersoner som behöver lokaler för interna fester (födelsedagar, bröllop, etc.), så är alla välkomna att kontakta oss för bokning. Dessutom är ”Parken” tillgänglig för enskilda besökare vid olika evenemang och hälsas välkomna – ingen nämnd och ingen glömd.

Kenneth Bolinder

Ordförande

Billesholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a.

Publicerad 10 May 2019 12:55