Folkets Hus och Parkers policy måste ändras, tycker insändarskribenten.

Folkets Hus och Parkers policy måste ändras, tycker insändarskribenten. Foto: stock.adobe.com

Insänt: "Policyn måste ändras"

INSÄNT.

Den 24 april 2019, hade Kultur och Fritidsnämnden i Bjuv, lagt sitt möte ut till Billesholms Folkets Park. Allt var frid och fröjd tills jag fick ett telefonsamtal sen eftermiddag av min fru. Hon hade mailat Billesholms Folk park om en fråga, för att hyra Billesholms Park. Vi hade nämligen tänkt att använda oss av parkens fina miljö när vi skulle fotografera vår styrelse och nämnder nästkommande helg.

Min fru fick beskedet att Billesholms Park har en lokaluthyrningspolicy som är vidarebefordrat från Folkets Hus och Parker, där det uttryckligen står att de inte hyr ut någon Folkets hus eller park till Sverigedemokraterna. Det gäller i stort sätt alla Folkets hus och parker i hela landen. Ett få undantag har valt att inte anta uthyrningspolicyn eller ignorerar den.

Citat: Mot bakgrund av det har Styrelsen tagit beslut om förändrad lokaluthyrningspolicy. Den innebär att vi inte ska hyra ut våra mötesplatser till rasistiska, främlingsfientliga partier så som Sverigedemokraterna.

Detta är ett viktigt principiellt beslut då vi inte vill att våra mötesplatser används för att sprida budskap som strider mot vår värdegrund om alla människors lika värde. Vi vill inte på något sätt bidra till att sprida åsikter som kränker mänskliga rättigheter. Därmed säger vi nej till att hyra ut våra lokaler till Sverigedemokraterna samt andra rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser. Slut Citat.

Refr. Länk till sidan https://www.folketshusochparker.se/om-oss/lokaluthyrningspolicy/

Rasistiska och främlingsfientliga tänker jag inte ens bemöta, det är ren och skär trams! Men hur kan det vara att de bara benämner Sverigedemokraterna i text? Det finns i vårt samhälle andra grupper som inte står för jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde, som kan och FÅR hyra Billesholms Folkets Park till fest, bröllop mm. Hur kan det komma sig att ni inte namnger dessa grupper, utan bara SD?

Sverigedemokraterna vill givetvis få en förklaring på hur styrelsen bakom Billesholms park, definierar uttalande om, värdegrund om alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet? Alla vi 33,34 % Sverigedemokrater, som bor i Bjuvs Kommun, som plikttroget betalar vår skatt till kommunen, har inte vi en värdegrund och faller vi in under människors lika värde? Är det någon i dagens samhälle som står för ett exkluderande är det Socialdemokratin och det har de gjort i alla tider. Denna gången berör det Sverigedemokraterna.

Folkets Hus och Parkers policy måste givetvis ändras. Hur kan Folkets Hus och Parkers styrelse vara så inkompetenta och bara tro att alla människor som vill nyttja Billesholms Folketspark är Socialdemokrater? Dessutom har Billesholms Folkets Park de senaste fem åren fått 1.350.000 kr i bidrag av kommunen för att överhuvudtaget kunna få det att gå runt. Här har även kommunens 33,34% Sverigedemokratiska skattebetalare varit med och bidragit till detta.

Det är hög tid nu att ställa denna frågan på sin spets. Ska Kommunen verkligen ge bidrag åt en förening, där 33,34 % av kommuninvånarna definieras inte ha en värdegrund om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde? Detta är att exkludera en folkgrupp som Sverigedemokraterna och hota demokratin.

Benny Trollehjelm

2:e vice ordförande Kultur och Fritidsnämnden, Bjuvs Kommun

Sverigedemokraterna i Bjuv

Publicerad 10 May 2019 12:55