Upprustningsarbetet kring stationen sätter snart igång.

Upprustningsarbetet kring stationen sätter snart igång. Foto: Mikael Öhrn

Gångtunnel lyser upp med ny armatur

Arbetet med rusta upp stationsområdet i Billesholm och öka tryggheten här fortsätter

BILLESHOLM.

Ny belysning har precis kommit på plats i gångtunneln under järnvägsspåren vid stationen. Härnäst ska hela området runtomkring ses över.

Av
Mikael Öhrn

Arbetet med att iordningsställa stationsområdet i Billesholm fortsätter. Nyss blev arbetet med att sätta upp ny belysning i gångtunneln under järnvägsspåren klart.

– Vi har satt upp ny, ljusstarkare armatur, så att det blir bättre ljus där. Det var en av de saker som framkom i trygghetsvandringarna, att det var en lite mörk tunnel, säger Mattias Samuelson, projektledare på kommunstyrelsens förvaltning.

Belysningen är närvarostyrd.

– Det innebär att när människor rör sig i tunneln tänds den, så om belysningen är på vet man att någon är där. Sen sparar det även energi, säger Mattias Samuelson.

Trygghetsvandringarna som kommunen har anordnat är två, så här långt. En gjordes med elevrådet för årskurs 4-6 på Jens Billeskolan.

– Det var lite förvånande att ungdomarna inte upplevde den som särskilt otrygg, men man ser gärna att man fräschar till den litegrann. Vi har uppmärksammat teknisk drift på vad som ska göras. Vi ska även titta på hur vi ska kunna utsmycka den med någon målning, men det blir i ett senare skeende, säger Mattias Samuelson.

Gångtunneln är nedklottrad med filosofiska budskap idag.

Gångtunneln är nedklottrad med filosofiska budskap idag. Foto: Mikael Öhrn

Redan nu är gångtunneln förvisso bemålad, men i form av klotter.

– Det är inte bra. Den måste tas bort och det är där en kostnad för, säger Mattias Samuelson.

Han hoppas att den typen av skadegörelse ska försvinna när stationsområdet står klart och det är mer folk i rörelse där.

– Just nu är där inte så mycket folk, men när tågen stannar rör där sig mer folk, säger han.

Närmast ska nu annars hela området kring stationen ses över. Då är även Trafikverket och Skånetrafiken involverade.

– Vi kommer bland annat att se till att det kommer till parkeringar, säger Mattias Samuelson.

Inom en snar framtid väntas även det gamla stationshuset bli upprustat. Det är Helsingborgsbaserade Kärnfastigheter som har köpt stationshuset och tomten runtomkring.

– Jag gissar att de kommer igång med det så snart som möjligt, säger Mattias Samuelson.

Publicerad 19 April 2019 06:00