Kristofer Johansson, kyrkogårds- och fastighetschef på Bjuvs församling, med Norra Vrams kyrka i ena hörnet och grävskopan som gör i ordning den nya parkeringen i andra hörnet. Själv har han tagit plats ungefär där den nya dammen kommer att anläggas.

Kristofer Johansson, kyrkogårds- och fastighetschef på Bjuvs församling, med Norra Vrams kyrka i ena hörnet och grävskopan som gör i ordning den nya parkeringen i andra hörnet. Själv har han tagit plats ungefär där den nya dammen kommer att anläggas. Foto: Mikael Öhrn

Tillgängligheten ses över när minneslund får sig ett ansiktslyft

Ny parkering, nya gångstråk och en ny damm i anslutning till bäcken på Norra Vrams kyrkogård

NORRAVRAM.

Minneslunden på Norra Vrams kyrka får sig ett rejält ansiktslyft. Samtidigt ser Bjuvs församling över tillgängligheten här.

Av
Mikael Öhrn

Grävskopan gräver för fullt i det sydöstra hörnet av kyrkogården i Norra Vram, mellan Billesholm och Bjuv. Här är det tänkt att bli en ny parkeringsplats, med plats för 16-17 bilar.

– Vi har väldigt dåligt med parkeringsplatser idag. Innan har vi kunnat nyttja gamla församlingshemmets parkeringsplatser, men nu är det sålt till en privatperson, säger Kristofer Johansson, kyrkogårds- och fastighetschef på Bjuvs församling, i vilken Norra Vrams kyrka ingår.

Framför allt ligger kyrkans parkering idag på andra sidan Åstorpsvägen, samtidigt som minneslunden ligger i den bakre delen av kyrkogården. Något som har försvårat för besökande som har svårt för att gå, inte minst har det varit svårt att ta sig fram på singeln i rullstol.

– I samband med parkeringen blir det ett nytt, tillgänglighetsanpassat gångstråk in till både minneslunden och kyrkan, säger Kristofer Johansson och nämner att detta kommer att vara stensatt.

– Det är rätt bökigt att röra sig ner hit idag, fortsätter han.

Ritning över hur det kommer att se ut runt minneslunden när renoveringsarbetet är klart i höst (bilden är beskuren).

Ritning över hur det kommer att se ut runt minneslunden när renoveringsarbetet är klart i höst (bilden är beskuren). Illustration: Andrée Olsson, P.A.R.K. i Syd

Minneslunden tas det ett helhetsgrepp om. Den konstgjorda dammen som finns här idag läckte och stängdes därför av förra året.

– Istället kommer vi att ta vara på bäcken och bygga ut en damm på hörnan, så det blir ett ständigt flöde. Det gynnar även den biologiska mångfalden, säger Kristofer Johansson.

– Det kommer troligtvis bli ett litet, fint konstverk här också, fortsätter han.

Dessutom kommer två tegelmurar att byggas, med ljus- och vashållare.

– Det ska inte vara för pampigt eller ståtligt, utan ska smälta in i miljön, säger Kristofer Johansson och nämner att valet av en tegelmur kan kopplas till det faktum att tegel även ligger som golv inne i stenkyrkan från 1100-talets mitt.

Själva gravsättningsytan i minneslunden kommer inte att röras. Däremot kommer den att stängas av för besökare när arbetet runt minneslunden ska påbörjas.

– Då kommer vi att ha en tillfällig smyckningsplats för minneslunden, i nära anslutning till den, säger Kristofer Johansson.

Det kommer även att komma nya vattenposter och ny belysning runt gångstråket. Entrén in till kyrkan kommer också den att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att det kommer att vara en ramp in istället för höga trappsteg som det är idag. Hela renoveringsarbete beräknas vara klart i september.

De nya tegelmurarna som kommer att byggas.

De nya tegelmurarna som kommer att byggas. Illustration: Ylva Bolin, P.A.R.K. i Syd

Visste du att…

...Bjuvs församling består av kyrkorna i Bjuv, Billesholm, Norra Vram och Risekatslösa.

...du kan följa arbetet på såväl Bjuvs församlings hemsida, som facebooksida.

...det är P.A.R.K. i Syd som är entreprenör.

Publicerad 09 April 2019 10:15