Migrationsverket väntas yttra sig till JO.

Migrationsverket väntas yttra sig till JO. Foto: Tomislav Stjepic

Advokat JO-anmäler myndighet – vägrar bli inlåst med klienter

Numera blir även försvarare till klienter på förvaret i Åstorp inslåsta

ÅSTORP.

Advokaten Fredrik Bülow från Lund har anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen (JO). Anledningen är nya rutiner på förvaret i Åstorp som han anser äventyrar den personliga säkerheten.

Nuförtiden måste de advokater som besöker sina klienter som är inspärrade på Migrationsverkets förvar i Åstorp, själva gå med på att låsas in. Helt orimligt och oacceptabelt, anser advokaten Fredrik Bülow från Lund som har JO-anmält myndigheten.

Främst ser han att hans och hans advokaters säkerhet på det här sättet sätts på spel. Fram tills nyligen hade han tillgång till ett nyckelkort så att han vid en hotfull situation, till exempel när en klient är påverkad eller mår psykiskt dåligt, själv skulle kunna ta sig ut ur rummet i en pressad situation. Men detta är nu inte möjligt.

Migrationsverket sätter faktiskt klientens rätt till ombud ur spel genom att kräva inlåsning av advokaten

Han har agerat ombud åt ett stort antal klienter på förvaret i Åstorp genom åren. Ett alternativ skulle kunna vara att fortsätta, men att endast ha telefonkontakt med sina skyddslingar. Men detta är inte ett alternativ för Fredrik Bülow som till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) hänvisar till god advokatsed.

Dessutom kan de nya reglerna påverka rättssäkerheten, anser han.

– Migrationsverket sätter faktiskt klientens rätt till ombud ur spel genom att kräva inlåsning av advokaten, säger han till TT.

Migrationsverket väntas nu yttra sig till JO. Myndighetens presstjänst skriver i ett mejl till Svt Nyheter att offentliga biträden och myndighetspersoner som besöker förvaret i Åstorp utrustas med överfallslarm.

Publicerad 02 April 2019 14:01