Luppenkäten som samtliga elever på högstadiet och gymnasiet svarade på i höstas visar bland annat att den psykiska ohälsan alltjämt är stor bland högstadietjejer.

Luppenkäten som samtliga elever på högstadiet och gymnasiet svarade på i höstas visar bland annat att den psykiska ohälsan alltjämt är stor bland högstadietjejer. "Jag vågar inte spekulera i anledningen, jag kan bara bekräfta att så är fallet", säger Li Merander, folkhälsoutvecklare på Ötrkelljunga kommun. Foto: Mikael Öhrn/Pressbild

Högstadietjejer i Örkelljunga mår sämre än i övriga landet

Psykisk ohälsa ett alltjämt växande problem

ÖRKELLJUNGA.

Psykisk ohälsa är ett alltjämt växande problem, inte minst bland ungdomar. Något som bekräftas i ungdomsenkäten Lupp som samtliga högstadie- och gymnasieelever i Örkelljunga kommun fått svara på. Inte minst högstadietjejer mår dåligt, enligt undersökningen.

Av
Mikael Öhrn

Resultatet från höstens ungdomsenkät Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har nu sammanställts. Den visar bland annat att den psykiska ohälsan är ett bestående problem. Medan nationell forskning, enligt folkhälsoutvecklare Li Merander på Örkelljunga kommun, visar att ungdomar mår sämre med åldern, mår gymnasieeleverna i Örkelljunga kommun, enligt Lupp, förhållandevis bra. Däremot står det värre till med högstadieelever, då i synnerhet tjejer.

– Jag vågar inte spekulera i anledningen, jag kan bara bekräfta att så är fallet. Psykisk ohälsa är så komplicerat, så det är svårt att hitta en anledning, säger Li Merander.

Därför handlar det för kommunens del att arbeta mer förebyggande och proaktivt.

– Till exempel att se till att det är en trygg skolmiljö och att vi får en stärkt elevhälsa, men även genom att stötta föräldrarna. Det är ju mycket ifrån föräldrarna som tryggheten kommer. Men egentligen är det sent att sätta in insatser i högstadieåldern, det är egentligen tidigare man ska sätta in dessa, säger Li Merander och utvecklar:

– Man kan börja redan med förskolebarnen och prata om känslor och att stötta föräldrarna. Men det är många parallella insatser som behöver ske, annars kan vi bara precis symptomlindra när något har skett. Vi behöver stärka ungdomarna. Det handlar om att ge goda förutsättningar för att förhindra att problem uppstår.

Även mobbning och trakassering var vanligt förekommande, men jämförbart med den nationella nivån i jämförelse, och kan på så vis förstås kopplas till en ökad grad av psykisk ohälsa. I gymnasiet var det bättre än i övriga landet, men i högstadiet var det värre i Örkelljunga än vad det är nationellt.

– Tittar man på undersökningen brukar Skåne ligga sämre än övriga Sverige. Just mindre orter brukar sticka ut, säger Li Merander och nämner att Örkelljunga kommun var den enda skånska kommunen som deltog den här gången.

Andra saker som stack ut i undersökningen var bland annat att många högstadieungdomar, dels inte visste om de fick dricka alkohol för föräldrarna eller inte, dels fick lov för föräldrarna att dricka alkohol. En annan sak var att många ungdomar inte bara skippar frukosten ibland, utan även lunchen. Många hade inte heller någon särskild fritidssysselsättning- eller aktivitet, men där tror Li Merander att det snarare är ett kommunikationsproblem från föreningarnas sida.

– Något vi såg var att många efterfrågade saker som faktiskt finns i kommunen, så där handlar det mer om att förbättra kommunikationen, säger Li Merander.

Många ungdomar visste inte heller vart i kommunen de ska vända sig om de vill ventilera ett problem. Här rekommenderar Li Merander ungdomsrådet som drog igång förra året och än så länge har haft åtta möten.

– Ungdomsrådet är en enkel ingång till att påverka, säger Li Merander och säger att intresserade i åldersspannet 13-20 gärna får kontakta henne.

– Om fler vill engagera sig får man jättegärna ta kontakt med mig, fortsätter hon.

Resultatet i Lupp har redan presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter ska kommunens förvaltningar få ta del av det. Slutligen ska resultatet analyseras, detta i nära samarbete med skolorna och ungdomarna själva.

Publicerad 29 March 2019 09:55