Radosav och Natasha Bogojevic uppmanas söka nytt bygglov och ansöka om skadestånd. Kommunen medger att den har gjort fel.

Radosav och Natasha Bogojevic uppmanas söka nytt bygglov och ansöka om skadestånd. Kommunen medger att den har gjort fel. Foto: Mikael Öhrn

Kommunen: ”Vi har också gjort felaktiga beslut”

Uppmanar Radosav Bogojevic att ansöka om nytt bygglov och begära skadestånd

ÅSTORP.

Kommunen medger att den har gjort fel. De uppmanar Radosav Bogojevic att dels söka nytt bygglov, dels söka skadestånd.

Av
Mikael Öhrn

Enligt domen i mark- och miljödomstolen skulle bygglov inte beviljats Radosav Bogojevic redan från början. Kommunen medger att det har blivit fel.

– Vi ger ju bygglov på fel premisser. Vi skulle aldrig ha gjort det från början, utan det har gjorts fel från båda håll, säger Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef och åsyftar att man har missat att få in medgivande från alla grannar innan bygglovet beviljades men också att gällande detaljplan är gammal och diffus med flera gråzoner.

– Det gör det lite rörigt. Detaljplanen från 1940-talet är gjord på ett sätt som placerade ett redan befintligt hus felaktigt, fortsätter hon.

Camilla Eriksson har själv inte varit involverad i ärendet, men är insatt i det. Enligt föreslaget beslut ska samtliga tillbyggnader rivas och Radosav Bogojevic själv stå för kostnaderna för detta, men Camilla Eriksson menar att kommunen också har ett ansvar.

– Vi har också gjort felaktiga beslut. De har därmed möjlighet att ställa någon form av skadeståndsanspråk på oss. De har jurister inkopplade, det får de sköta. Men de kan absolut få frågan om skadestånd utredd. En utredning som våra jurister får arbeta vidare med, för som jag förstår det har han byggt vidare fastän bygglovet varit överklagat till länsstyrelsen, säger hon.

Förutom att samtliga grannar inte kom till tals har mycket av dialogen kring bygglovet skett muntligt, något som har försvårat ärendet eftersom det har varit en del skifte på handläggare genom åren. Något som inte ska kunna hända idag.

– Nuförtiden handlägger man på annat sätt, man skriver ner all kommunikation i vårt ärendehanteringssystem. Har man en muntlig rådgivning när man kommer in i de här gråzonerna och någon annan kommer in och tolkar, då blir det rörigt. Någon säger ”ja”, någon säger ”nej”. Idag blir det tydligare när man skriver ner allt, säger Camilla Eriksson.

Hon betonar också att Radosav Bogojevic kan försöka få bygglov för delar av tillbyggnaderna i efterhand.

– Dock har detta nyligen prövats av nämnden, som dock inte bedömde förslaget som lämpligt, säger Camilla Eriksson.

– Domen är där och det är tråkigt för fastighetsägaren men han kan begära att få skadestånd också. Vi har ju också gjort fel från kommunens sida, fortsätter hon.

Publicerad 19 March 2019 11:55