Åstorps kommun deltar nationellt hållbarhetsprojekt.

Åstorps kommun deltar nationellt hållbarhetsprojekt. Foto: Mikael Öhrn

Åstorps kommun glokal i FN:s regi

ÅSTORP.

Som en av 90 nya kommuner och regioner har Åstorp antagits i projektet Glokala Sverige. Därmed kommer FN:s globala hållbarhetsmål att inkluderas i den kommunala verksamheten.

Av
Mikael Öhrn

Glokala Sverige är ett treårigt, landsomfattande utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs gemensamt av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Inom projektet arbetar de deltagande kommunerna och regionerna med den så kallade Agenda 2030, vilken innefattar de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela landet.

– Det är väldigt roligt att Åstorps kommun får vara delaktiga i projektet för att uppnå målen för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I arbetet med Agenda 2030 har vi en viktig roll i att genom information och utbildning, se till att FNs globala hållbarhetsmål inkluderas i vår kommunala verksamhet, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef i Åstorps kommun, i ett pressmeddelande.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet, i samma pressmeddelande.

De deltagande kommunerna och regionerna kommer att få ta del av utbildningsinsatser både lokalt och via webben. Dessutom planeras en nationell konferens för att bidra till gemensamt lärande.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL, i samma pressmeddelande.

Projektet startade igång förra året. De sju kommuner och regioner som deltog då kommer fortsatt att vara delaktiga. Efter årets nytillskott deltar nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner i projektet. Åtta andra skånska kommuner deltar, men Region Skåne är inte en av de 15 regionerna.

Publicerad 25 January 2019 09:56