Klassiskt sommarjobbsgöra?

Klassiskt sommarjobbsgöra? Foto: Mostphotos

Torka svetten – här är sommarjobben

Vanligast med feriepraktik inom äldrevården, förskolan och parkavdelningen

SÖDERÅSEN.

Det börjar bli dags att börja tänka på sommarjobbet. Arbete inom äldrevården, förskolan och parkavdelningen hör till de vanligast förekommande sommarjobben i kommunerna, men det finns mer.

Av
Mikael Öhrn

Än så länge är det bara Klippans kommun som är klara med årets sommarjobbsannonser. Fram till den 28 februari går det bra för kommunens 16-18-åringar (födda 2000-2002) att söka de 60 platserna på kommunens hemsida. I Bjuv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga befinner man sig dock ännu i startgroparna.

– Enheterna ska skicka ut hur många platser som de ska ha. Jag har bara skissat på det nu, säger Gunnel Plosjö, arbetsledare på servicepoolen i Bjuvs kommun och den som ansvarar för feriepraktiken.

Hon hoppas på en repris på förra året.

– Det var lyckat förra året. Jag fick många platser och det var många som kom ut, säger hon och nämner att kommunen då fick ihop 76 platser.

Återkommande i de fem kommunerna är sommarjobb inom till exempel äldrevården, förskolan och parkavdelningen, men det finns även andra möjligheter. I Bjuvs kommun fanns det förra året till exempel två platser med administrativa arbetsuppgifter på samhällsbyggnadsenheten, men också platser på friluftsbadet och skejtparken i Bjuv. I Perstorp, där man har totalt 40 platser, finns det också platser på badhuset, medan det i Klippans kommun finns platser inom turism där man ska bemanna turistbyråns informationsplatser på olika arrangemang och i nationalparken i Skäralid.

Utöver erfarenhet och en välkommen inkomst finns det ytterligare en fördel med att sommarjobba för just kommunen. Inte minst inom äldrevården i många kommuner finns det möjligheter till jobb även efter avklarad vidareutbildning.

– För oss är det ju en viktig fråga ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi vill ju gärna att de här ungdomarna ska ta jobb hos oss sen när de är klara med sin utbildning, säger Malin Högdén, HR-utvecklare på Åstorps kommun, tillika den som ansvarade för sommarjobben förra året, och nämner att de siktar på att ha något liknande som förra året när man hade 65 kommunala platser och ytterligare 15 platser i ett entreprenörsprojekt som gick ut på att man skulle starta eget företag.

Dennis Mårtensson, arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten på Örkelljunga kommun, är inne på samma spår.

– Det är inte bara viktigt för den enskilde ungdomen att få en inblick i arbetslivet, det är ju även viktigt för kompetensförsörjningen långsiktigt, säger han och nämner att kommunen troligtvis kommer att ha ungefär samma antal platser – 30 stycken – som förra året.

I samtliga kommuner är det uppemot, och ibland fler än, 200 ungdomar som söker sommarjobben. Information om dessa går i regel att få direkt i kommunväxeln, men annars med respektive feriepraktikssansvarig på kommunen. I regel ska man inte ha haft feriepraktik på kommunen tidigare år, men i till exempel Bjuvs kommun är det bara om man haft sommarjobb året innan som man inte erbjuds plats. Man ska även vara folkbokförd i kommunen. Sommarjobben är indelade i fyraveckorsperioder. Mer information finns, eller kommer att finnas, på respektive kommuns hemsida.

Då är det dags att ansöka

Bjuv – Ansökningarna kommer ut troligtvis i mitten av mars och ligger ute till någon gång i början av april. Under vecka 17 väntas man kunna få besked.

Klippan – Annonserna finns redan ute på kommunens hemsida under fliken "Lediga jobb" och kommer att finnas där februari månad ut. Besked lämnas senast den 3 maj.

Perstorp – Ansökningsperioden kommer att ligga den 1-31 mars. Besked ska sedan vara lämnat senast den 12 april.

Åstorp – Är i dagsläget inte klara än. Förra året var sista ansökningsdatum den 31 mars och besked lämnades under maj. "Det kommer att vara ungefär samma tid och platser i år", säger HR-utvecklare Malin Högdén.

Örkelljunga – Annonserna kommer troligtvis ut i slutet av februari/början av mars. Därefter kommer matchas ansökningarna som kommer in.

Publicerad 24 January 2019 00:00