Tobakstillsynen i bland annat kommunerna kring Söderåsen får underkänt.

Tobakstillsynen i bland annat kommunerna kring Söderåsen får underkänt. Foto: Mostphotos

Eftersatt tillsyn av utökat rökförbud

Resursbrist gör att kommunerna brister i sin kontroll av bloss på offentliga platser

SÖDERÅSEN.

Det utökade rökförbudet på offentliga platser den 1 juli i år medför också ökade krav på tillsyn. Bördan läggs på kommunerna. I länsstyrelsernas tobakstillsyn för 2017 fick emellertid bara en skånsk kommun godkänt.

Av
Mikael Öhrn

Det är nyhetsbyrån Siren som har gjort en sammanställning över hur tobakstillsynen efterlevs i landets kommuner. Det visar sig att två tredjedelar av landets kommuner får underkänt. Bland de skånska kommunerna handlar det om hela 32 av 33 stycken som inte lever upp till kraven, däribland Bjuvs, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommuner.

– Tillsynen av rökfria miljöer är väldigt nedprioriterad. Man har inte mycket resurser alls att jobba med det här på kommunal nivå, säger Stefan Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten till nyhetsbyrån Siren.

Det handlar främst om restauranger och skolor som kräver kommunens tillsyn från och med i sommar. Stefan Persson påpekar att rökförbudet efterlevs i offentliga lokaler, men han kan inte säga detsamma om skolgårdar.

– Det huvudsakliga problemområdet är skolgårdar, det vill säga den enda utomhusmiljö där rökförbud gäller enligt nuvarande tobakslag, säger han.

Enligt Stefan Persson sker det överträdelser varje dag, men han menar samtidigt att många problem rättas till frivilligt och utan sanktion. Men förstås inte alltid.

– Uppföljning av kommunernas tillsyn visar att frivillig rättelse från ansvariga inte alltid sker när rökförbudet överträds, säger han.

För att få bukt på problemen uppmuntrar han kommunerna till samordning för att effektivisera kostnaderna – detta eftersom kommunerna inte har någon möjlighet att ta ut avgifter för sitt tillsynsarbete. Samtidigt efterlyser han hårdare åtgärder.

– Vi tycker att kommunerna borde öka sina tillsynsinsatser och oftare använda de skarpa åtgärderna, som exempelvis vitesföreläggande, säger Stefan Persson.

Noterbart är att både Lagrådet och Folkhälsomyndigheten har haft vissa invändningar mot den nya lagstiftningen. De påpekar att det bland annat blir svårt för kommunerna att exempelvis bedöma var gränsen för en lekplats går, eller vilken av butiksägarna på en gågata som ansvarar för att ingen röker utanför entréer.

Bland de skånska kommunerna var det enbart Burlövs kommun som godkändes.

Nya rökfria miljöer

Den 1 juli införs fler rökfria miljöer. Såsom perronger, busshållsplatser och taxizoner, uteserveringar utanför restauranger och kaféer, idrottsanläggningar, lekplatser som allmänheten har tillträde till, Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, såsom entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 23 January 2019 10:49