En nordvästskåning förbjuds av Länsstyrelsen från att äga och ta hand om annat djur än en enda hund. (Hunden på bilden har inget med hunden i artikeln att göra)

En nordvästskåning förbjuds av Länsstyrelsen från att äga och ta hand om annat djur än en enda hund. (Hunden på bilden har inget med hunden i artikeln att göra) Foto: Mostphotos

Beslut om djurförbud upphävs delvis

Av
Mikael Öhrn

SÖDERÅSEN. Länsstyrelsen har förbjudit en nordvästskåning från att äga och ta hand om något annat djur än en hund. Beslutet gällde sedan tidigare alla djur överhuvudtaget, men när det gäller att just att ha en hund som sällskap upphäver Länsstyrelsen alltså delvis sitt tidigare beslut.

Det var på våren 2018 som nordvästskåningen först förbjöds att ta hand om eller skaffa djur. Vid en kontroll två månader senare beslutade Länsstyrelsen att omhänderta två hundar och en fågel, som trots det belagda förbudet var i nordvästskåningens ägo. Djuren bedömdes dock vara i gott skick och nordvästskåningen försvarade sitt djurägande med att han eller hon på grund av lässvårigheter hade svårigheter att förstå de beslut som denna hade fått motta.

Förbudet att äga och ta hand om djur överklagades av nordvästskåningen kort därpå, samt att Länsstyrelsens beslut att omhänderta de två hundarna och fågeln skulle upphävas. Handlingarna diariefördes dock av misstag felaktigt, om att bara gälla en ansökan om ett upphävande av djurförbud, och ärendet drog därför ut på tiden. Först i slutet av november kom handlingarna förvaltningsrätten i Malmö tillhanda, varpå Förvaltningsrätten i början på den efterföljande månaden avslog yrkandet om att omhändertagandet av nordvästskåningens djur skulle upphävas.

Efter att Länsstyrelsen vid den här tidpunkten varit i kontakt med nordvästskåningen ska personen i fråga framför allt ha framfört önskemålet att åtminstone få lov att ha en hund, om nu inte hela förbudet kunde bli upphävt, för att råda bot på upplevda känslor av ensamhet. Detta har nu Länsstyrelsen delvis gått till mötes, på grunderna att de omhändertagna djuren var i utmärkt skick vid omhändertagandet, samt att personen i fråga har ekonomiska möjligheter att ta hand om ett djur. Därför tillåts nordvästskåningen att återigen äga och ta hand om en hund, men inget mer. På grund av tidigare bristfällig vård och tillsyn av djur under flera års tid, vilken nordvästskåningen dock skyller på en annan person som han eller hon tidigare delat boende med, kvarstår emellertid förbudet i övrigt och nordvästskåningen får i dagsläget därför inte äga eller ta hand om något mer djur än en hund.

Publicerad 17 January 2019 00:00