Enligt fältsekreterarna Magnus Persson och Hanna Hellberg är det idag inte fråga om ifall unga kommer i kontakt med droger – utan när.

Enligt fältsekreterarna Magnus Persson och Hanna Hellberg är det idag inte fråga om ifall unga kommer i kontakt med droger – utan när. Foto: Mattias Grenholm.

Fler vuxna på byn ska få bort droger bland unga

Åstorps nya fältsekreterare vill engagera föräldrar

ÅSTORP.

Användandet av droger kryper allt längre ner i åldrarna och letar sig ut från storstäderna till mindre orter. Om unga förr drack öl eller sprit så väljer fler idag bort alkoholen för att röka cannabis i stället. En av orsakerna stavas amerikanisering: myten om att det ”inte är farligt att röka på”.

Av
Mattias Grenholm

Under det senaste året har både lokalpolisen och Åstorps kommun märkt av en ökad drogförsäljning i byn. I somras kunde polisen rapportera om ett 80-tal narkotikabrott dittills under året samt ett antal vapenbrott, som kopplas till knarkaffärer.

– Tyvärr har vi alldeles för få resurser inom polisområdet och om vi lyckas störa droghandeln på en ort så flyttar den till andra ställen, säger områdespolis Niclas Duvner.

Nyligen höll han och en kollega ett informationsmöte om ungas narkotikaanvändande för föräldrar i Åstorp. Nära hundra vårdnadshavare dök upp på mötet, där även kommunens nyanställda fältsekreterare samt den nybildade gruppen nattvandrare presenterade sig.

– Min uppfattning är att de flesta föräldrar inte har en aning om hur det ser ut. Ny statistik säger att 5-7 procent av niondeklassare uppger att de någon gång använt narkotika och i gymnasiet upp till 20 procent, säger Niclas Duvner.

Responsen från föräldrarna efter mötet var god, menar han. Många sa att de skulle börja prata med sina barn om detta och dessutom vara mer uppmärksamma på tecken på eventuell droganvändning.

– Men de är inte alltid lätt att skilja från hur tonåringar ofta beter sig: lynnighet, rastlöshet, byte av umgänge. Som förälder får man dock vara jobbig och ställa frågor och ställa krav, säger en av Åstorps nyanställda fältsekreterare Magnus Persson, eller ”Päron” som han är känd som bland byns unga.

Han och kollegan Hanna Hellberg har sedan en tid tillbaka till uppgift att synas ute i kommunen, lyssna på ungdomarna och vara uppmärksamma.

– Många unga är glada i att prata och de bryr sig om varandra. De kan uttrycka oro för vad kompisar gör och berätta det för oss. Vi har sedan ett upparbetat samarbete med polisen, skolor, fritidsgårdar och socialtjänsten, säger Hanna Hellberg.

Enligt fältsekreterarna är det idag inte fråga om ifall unga kommer i kontakt med droger – utan när. Testandet kryper allt längre ner i åldrarna, enligt polisen ner till 12-åringar, och orsakerna är förstås spänning, tillgång, kompistryck, psykisk ohälsa men även en amerikaniserad kultur.

– Det finns en utbredd myt om att ”det är inte farligt att röka på”. Den kommer från amerikansk film och tv, samt internet. Men vi finns till hands för att prata, stötta, lyssna och informera om riskerna, säger Magnus Persson.

Den nuvarande satsningen från polisen och Åstorps kommun gör att han och Hanna Hellberg tror på en förändring till det bättre.

– Mer vuxennärvaro ute på gatorna är viktig. Det är jättebra att nattvandrarna kommit igång och vi hoppas fler föräldrar går med, säger de.

Publicerad 03 January 2019 07:00