Genrebild: Mostphotos

Brukarnas behov i fokus när LSS-boenden genomlyses

Av
Mikael Öhrn

KLIPPAN. Brukarnas behov inom funktionshinderomsorgen ser olika ut. Därför gör Klippans kommun just nu en genomlysning av LSS-boendena. Syftet är att tydliggöra brukarens behov.

– Idag har vi blandade behov och åldrar på våra LSS-boende. Vi vill skapa bättre förutsättningar för brukarna och kunna möta deras behov och därigenom också underlätta för personalen när de arbetar, det går hand i hand, säger Maria Ström, ansvarig projektledare, på kommunens hemsida.

Först ska en brukarinventering göras, därefter ska hon besöka de olika boendena.

– Som arbetsterapeut tror jag mig kunna se brukarens behov på ett bra sätt och med hjälp av personalen, som arbetar närmast brukarna, kommer vi att få en bra bild av brukarna. Genom att utgå från brukarnas behov har man möjligheten att utforma bostad med särskild service utifrån just behoven, fortsätter hon.

Publicerad 09 November 2018 00:00