Det är 18-årsgräns på försäljning av tobak.

Det är 18-årsgräns på försäljning av tobak. Foto: Mostphotos

Tobaksförsäljningen till minderåriga svår att komma åt

SÖDERÅSEN.

Tobaksförsäljningen till minderåriga är omfattande, men samtidigt svår att komma åt. Nu vänder Söderåsens miljöförbund sig till allmänheten för hjälp.

Av
Mikael Öhrn

Några exakta siffror på hur pass utbredd den olagliga tobaksförsäljningen till minderåriga är finns inte, men de folkhälsoenkäter för barn och unga som görs i kommunerna visar klart och tydligt på att den förekommer.

– Där är det tydligt att det förekommer försäljning även i butiker. Sen kan det här variera också, hur butikerna sköter det här med ålderskontroller. Det kan skilja sig från undersökning till undersökning, om där är oseriösa handlare på gång. Men det faktiska är att det faktiskt förekommer i samtliga kommundelar, säger Malin Pommer, chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund.

I Bjuv, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Svalöv ligger den kommunala kontrollen hos just den gemensamma miljöförvaltningen Söderåsens miljöförbund. Men förvaltningens möjligheter att sätta stopp för den olagliga försäljningen är begränsade. Den kan förvisso införa sanktioner mot oseriösa handlare, men vägen dit är snårig. Lagstiftningen sviker och ofta står ord mot ord. Inte ens en tillsyn kan leda till något konkret.

– Vi kan se att en person som ser väldigt ung ut kommer ut ur en butik med cigaretter, men vi har ingen rätt att begära legitimation från denne. Då får vi istället fråga butiksinnehavaren hur gammal personen var. Vi får ett svar som vi vet inte är sant, men vi kan inte gå vidare, säger Malin Pommer.

Därför är förvaltningen ytterst mån om att få in iaktagelser från allmänheten.

– Får vi höra från till exempel föräldrar eller lärare att de har ett barn eller elev som har köpt tobak i en viss butik, då kan vi tillsammans med andra iaktagelser baka ihop det här till något som i slutändan kan leda till sanktioner, säger Malin Pommer.

Möjligheten att göra regelrätta kontroller finns också. Då låter förvaltningen personer som är 18 år, men ser unga ut, gå in i en misstänkt butik för att köpa tobak. Men dessa kan i enlighet med gällande lagstiftning aldrig leda till sanktioner.

– Vi kan bara använda det resultatet för att föra en dialog med butiksinnehavaren, säger Malin Pommer.

Miljöförbundet vill även komma åt så kallad langning och försäljning av importerad tobak. De får redan idag in tips från allmänheten när det gäller olaglig tobaksförsäljning, men efterlyser fler.

– Det kan göra en väldigt stor skillnad. Vi kan agera på ett helt annat sätt då, än om vi inte hade fått den informationen, avslutar Malin Pommer.

Det går att vara anonym i sin kontakt med miljöförbundet.

Publicerad 17 October 2018 00:00