Örkelljunga kommun vill veta vad ungdomar tänker på och funderar kring.

Örkelljunga kommun vill veta vad ungdomar tänker på och funderar kring. Foto: Pressbild/Mostphotos

Ungdomar i Örkelljunga under lupp

ÖRKELLJUNGA. Nu ska ungdomar i Örkelljunga kommun få säga sitt. Kommunen är med i årets LUPP-undersökning.

Av
Mikael Öhrn

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – förkortat LUPP – är en enkät och undersökning som den statliga myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ansvarar för, och som landets kommuner kan välja att göra. I år gör 50 kommuner undersökningen, däribland Örkelljunga kommun.

– Det grundar sig i ett beslut i kultur- och fritidsnämnden, att undersöka ungdomars föreningsvanor. Ju mer vi vet om ungdomar, desto bättre beslutsunderlag har vi, säger Li Merander, folkhälsoutvecklare på Örkelljunga kommun.

LUPP är en bred enkät som bland mycket annat tittar på hur ungdomarna ser på tryggheten i kommunen, på skolan, sin egen hälsa och vad man tycker att politikerna ska satsa på.

– Så den kan ligga till underlag för alla politiker och tjänstemän, men även vara till användning för ungdomsrådet, säger Li Merander.

Sedan tidigare har kommunen gjort Region Skånes folkhälsoenkät för barn och unga vid två tillfällen – 2012 och 2016. Därför finns det redan vissa frågor som har kommit upp till ytan, såsom en hög psykisk ohälsa hos flickor och en större utbredning av övervikt bland unga idag..

– Antingen bekräftar undersökningen det vi redan vet, eller visar den på annat. I så fall vet vi att det finns ett kunskapsglapp. Då får vi titta närmare på det, säger Li Merander.

Undersökningen pågår till och med november ut. Li Merander, tillsammans med kommunens föreningsutvecklare Mattias Persson, är aktivt ute på kommunens skolor för att berätta om, samt aktivt närvara vid, enkäten. Detta för att dels kunna besvara eventuella frågor, dels för att svarsfrekvensen ska bli så hög som möjligt.

MUCF sammanställer resultatet av undersökningen och kommunen analyserar det sedan. Tanken är att kunna presentera analysen för bland annat kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott och ungdomsrådet till våren.

Undersökningen riktar sig till ungdomar i åldersspannet 13-19 år.

Publicerad 10 October 2018 11:49