Erika Duvner kommer nu att titta på om sommarens lyckade satsning mot skadegörelsen i kommunen ska kunna användas året om.

Erika Duvner kommer nu att titta på om sommarens lyckade satsning mot skadegörelsen i kommunen ska kunna användas året om. Arkivfoto: Joel Winqvist

Krafttag mot skadegörelse gav resultat

BJUV. Under sommaren minskade skadegörelsen i kommunen. Satsningen på projektet "Trygg sommar" gav resultat.

Av
Mikael Öhrn

Eftersom skadegörelsen i kommunen var omfattande under sommaren 2017, fattade Bjuvs kommun beslutet att öka de förebyggande insatserna den sistlidna sommaren. En satsning som gav resultat. I rena siffror minskade skadegörelsen på framför allt kommunens skolor, sett till antalet polisanmälningar, från 40 stycken 2017 till endast sju stycken mellan maj och början på augusti i år.

– Vi är flera verksamheter i kommunen som jobbat tillsammans med gemensam planering och uppföljning under sommaren, vilket har gett oss bra överblick och möjlighet att veta vad som händer på olika ställen. Vi har varit ett team av kollegor med olika professioner, och det har alltid funnits någon att bolla tankar med inför olika beslut. Var och en har sedan tagit med sig information tillbaka till sin egen verksamhet, vilket jag tror har varit en framgångsfaktor, säger Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun, på kommunens hemsida.

Rent konkret har satsningen "Trygg sommar" inneburit att ett team med väktare med social inriktning har rört sig ute i kommunens tre tätorter. Dessutom har fritidsgårdarna utökat sina öppettider och haft öppet under fler veckor av sommarlovet än vad som var fallet 2017. Tanken har varit att det ska finnas fler vuxna ute bland ungdomarna. Efter den lyckade insatsen i somras, tittar kommunen nu på hur man ska kunna implementera satsningen året om.

– Vi är överens om att framförhållning och gemensamt ansvar gav ett gott resultat. Jag jobbar vidare för att det ska finnas en organisation, snarlikt den som varit i sommar, året om för att ständigt få information från de som jobbar ute i verksamheterna och gemensamt med dem utveckla arbetet på ett trygghetsskapande och brottsförebyggande sätt, säger Erika Duvner.

Publicerad 21 September 2018 00:00