EU- och handelsminister Ann Linde (S) i mitten, besökte Bjuv.

EU- och handelsminister Ann Linde (S) i mitten, besökte Bjuv. Foto: Mikael Öhrn

Förvandling av gamla Findus lockade minister

BJUV. I dagsläget har Foodhills AB på det gamla Findusområdet i Bjuv avtal med sju hyresgäster, men fler är det tänkt att bli. I veckan var EU- och handelsminister Ann Linde (S) på besök.

Av
Mikael Öhrn

Sex av de sju hyresgästerna finns redan på plats på det livsmedelscentrum som håller på att ta form på det gamla Findusområdet. Fler kommer.

– Målet är minst tio i år och det kommer vi att nå, säger Bengt Persson, styrelseordförande i Foodhills.

Något tak på hur många hyresgäster den gamla livsmedelsanläggningen ska kunna inrymma i framtiden är inte satt, just för att det är så pass flexibelt.

– Här finns expansionsmöjligheter. Det finns även en del lokaler som är i dåligt skick, dessa kan man riva och bygga om. Så vi har inte satt något tak, utan vi sätter målen för att vi ska nå dem, fortsätter han.

När EU- och handelsminister Ann Linde (S) besökte Bjuv i veckan, fick hon först en visning på den mark som kommunen köpt i Selleberga. Därefter for sällskapet till Foodhills AB. Under besöket var det ett stort fokus på export.

– Hela Skåne är väldigt viktigt ur ett exportperspektiv, nästan hälften av BNP utgörs av export. I Skåne är 165 000 helt beroende av exporten. Då är det intressant att höra hur Foodhills tänker. Investeringarna som görs här är väldigt framåtblickande, säger Ann Linde.

Samtidigt var det med tudelade känslor som hon sammanfattade rundvandringen på livsmedelscentrumet.

– Det är lite blandade känslor. Jag tycker det är förfärligt att man har stängt ner Findusfabriken när här är så fantastiska lokaler. Samtidigt det positiva är den delen att de har helt uppenbart massor av planer och en del unika, som de här testlabben, säger hon.

Ett stopp gjordes i de lokaler som Glimåkra Åkeri hyrt in sig i.

– Det är ju roligt att Glimåkra Åkeri läser en artikel om vad som händer här, ringer hit, säger "jag ser möjligheter" och sen tar sig hit, fortsätter hon.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) var med på rundvandringen. Han är en av dem som har följt förvandlingen under hela resans gång, från nedläggningen av Findus till etableringen av Foodhills livsmedelscentrum.

– Ifrån att ha varit en väldigt tråkig situation, så är det oerhört mycket glädjande att se det som händer nu och det som framöver kommer att hända. Framför allt att det inte är ett företag, utan massor av småföretag som kan komplettera varandra, säger han och tillägger:

– Så det har varit en berg- och dalbana. Men nu är det mestadels berg.

Efter tidningens pressläggning besökte Ann Linde även vuxenutbildningscentrumet, SFI och transport- och logistikföretaget Frode Laursen i Åstorp.

Publicerad 21 August 2018 14:07