Kent Andréasson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kent Andréasson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Foto: Bjuvs kommun

Många tar sig in på bad efter stängningsdags

"Problem ur säkerhetssynpunkt"

BJUV.

Det varma vädret har gjort att många har svalkat av sig på Friluftsbadet i Bjuv, men det även efter stängning. Nu försöker kommunen sätta stopp för det olagliga och farliga badandet.

Av
Mikael Ohrn

Den varma sommaren har förstås lockat de flesta till bad. Något man har märkt av även efter stängning på friluftsbadet i Bjuv.

– Det vädret som det har varit nu i hela maj har gjort att det problemet eskalerat, säger Kent Andréasson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Det otillåtna, eller till och med olagliga, badandet för med sig flera problem.

– Vi förstår så klart, från kommunens och förvaltningens sida, att det är besvärligt för folk som bor i närheten. Det skapar även en hel del nedskräpning och extraarbete för personalen på friluftsbadet, men framför allt är det ett problem ur säkerhetssynpunkt, säger Kent Andréasson och nämner samtidigt att det är allt ifrån barn och unga vuxna till vuxna som nyttjar badet efter stängning, kvälls- som nattetid.

Vad är det som gör det till ett problem ur säkerhetssynpunkt?

– Det finns ju flera olika aspekter på det. Dels finns det kanske människor som inte är simkunniga, eller som är påverkade av alkohol eller andra preparat. Vi har personal som är utbildad på livräddning, när de inte är på plats är det en risk. Jag har fått berättat för mig att vissa individer tar sig upp på taket och hoppar i bassängen därifrån och det i de den grunda delen, så det är en risk.

– Sen är det att såna här anläggningar chockkloreras med jämna mellanrum, detta för att få bort smuts och skadliga bakterier. Det här görs när det är stängt för att det ska vara badbart när vi öppnar klockan sex på morgonen. Att bada i vattnet när det chockkloreras är inte att rekommendera, det är därför vi gör det när det är stängt. Risken är att du få ner det i luftvägarna, det kan ge både klåda och problem med andningen.

För att försöka komma till bukt med det otillåtna badandet har kommunen gått ut med information till alla elever i kommunens grundskolor och deras föräldrar, samt beställt nya skyltar som tydliggör att det är både olagligt och farligt att bada efter stängning. I sommar har även projektet ”Trygg sommar” dragits igång där en mobil enhet kör runt i en bil i kommunen för att skapa relationer, bland annat ingår då friluftsbadet bland stoppen.

Det går idag ett lågt stängsel runt området, detta kan också komma att ses över i framtiden.

– Definitivt. Vi tittar på en massa olika förslag på insatser som man kan göra, säger Kent Andréasson.

Badet är kameraövervakat, men på grund av sekretess får inte kultur- och fritidsförvaltningen tillgång till dessa bilder. Vidare är polisen underrättad.

Publicerad 15 June 2018 00:00