Erika Duvner jobbade under många år som polis i nordvästra Skåne, däribland i Bjuv.

Erika Duvner jobbade under många år som polis i nordvästra Skåne, däribland i Bjuv. Foto: Joel Winqvist

Hon får nyckelroll kring trygghetsarbetet i Bjuv

Tidigare polis har börjat på en ny roll på kommunen

BJUV.

Flera satsningar görs för att fler ska känna sig trygga i Bjuv. Erika Duvner har fått en nyckelroll i det långsiktiga arbetet.

Hon började sin tjänst som trygghetssamordnare för två månader sedan. En helt nyinrättad sådan på Bjuvs kommun.

– Det känns väldigt roligt att få börja jobba, och det är ju en utmaning att starta upp ett jobb som har skötts på ett annat sätt innan, säger hon och fortsätter:

– Det här är helt nya förutsättningar, att ha en heltidstjänst på det brottsförebyggande- och trygghetsskapande jobbet. Så det ger förutsättningar för att kunna göra mycket mer, säger hon.

I början av sin anställning har hon lagt mycket fokus på att lära känna den kommunala organisationen ordentligt. Och på hur man har jobbat med de här frågorna fram tills nu.

Att skapa sig en bild av hur läget ser ut i kommunen, vilka områden som upplevs som otrygga och vad invånarna tycker är viktigt, kommer bli några viktiga punkter på hennes att-göra-lista framöver, förklarar hon.

– Och att utifrån det göra en långsiktig plan för arbetet framåt, säger Erika Duvner.

Bjuvs kommun upplevde en del stökigheter ifjol. Inte minst under sommaren med bland annat skadegörelse som följd. Under den här sommaren kör kommunen därför en satsning som man kallar "Trygg sommar 2018".

– Den syftar till att få ut så mycket vuxna som möjligt bland ungdomarna i kommunen, att vi ska ha överblick över vad som sker under sommarlovsveckorna, säger hon.

– Nyckeln till ett tryggt samhälle är att det finns vuxna ute bland ungdomarna, och att de känner sig trygga.

Precis som förra sommaren anlitar kommunen ett väktarbolag som ska röra sig ute bland folk dagligen från eftermiddag till tidig natt. Väktarna kommer att vara synliga i kommunens tre huvudorter; Bjuv, Billesholm och Ekeby. Stora skillnaden jämfört med under fjolåret blir att väktarinsatsen börjar tidigare och att de ska arbeta mer kontaktskapande.

Nyckeln till ett tryggt samhälle är att det finns vuxna ute bland ungdomarna

– Målet är att väktarna ska vara där ungdomarna är och skapa samtal. Men insatsen är till för alla, menar trygghetssamordnaren.

Generellt känner sig fler invånare otrygga idag, enligt polisens mätningar från ifjol. Så ser det ut på många ställen i landet. Men den upplevda otryggheten står inte i paritet till den faktiska brottsligheten, förklarar hon.

Vad beror detta på, tror du?

– Människan påverkas så klart av den rapportering som sker från samhället i stort. Inte bara från sitt närområde, utan av det som sker i andra delar av landet och hela världen. Det händer obehagliga saker i vår omvärld och det påverkar oss.

Erika Duvner har tills alldeles nyligen jobbat som polis. Tidigare var hon anställd i polisområde nordväst i Skåne, där Bjuv ingår.

– Jag tycker Bjuv är superfint. När jag tänker på Bjuv tänker jag på alla ambitiösa medarbetare och medborgare och den vackra naturen. Det finns god potential i kommunen att få bra effekt i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.

Publicerad 29 May 2018 08:38