Ungdomsråd på gång i två kommuner

SÖDERÅSEN.

Ungdomar ska få ett forum att göra sin röst hörd i, både i Åstorp och Örkelljunga där ungdomsråd är på gång att bildas i båda kommunerna.

Av
Martin Wingren

Formerna för ungdomsrådet i Åstorp är ännu på förslagsstadiet. Ärendet har legat hos bildningsnämnden som tagit fram ett förslag på hur ungdomsrådet skulle kunna se ut. Men beslut ska tas i kommunstyrelsen under våren. Om det blir beslut om att införa ungdomsråd så kan ett sådant eventuellt vara på plats under hösten, enligt Reino Persson (S) som är ordförande i bildningsnämnden.

– Allt började med en motion om ungdomsfullmäktige. Men det är mer komplicerat med mer formalia än ett ungdomsråd, säger han.

Reino Persson ser vinster med att kommunen kan få ett ungdomsråd.

– Dels ska ungdomarna komma med egna idéer om vad kommunen bör satsa på. Kanske en sorts remissinstans. Jag ser demokrativinster, de som ingår i ungdomsrådet ser hur det fungerar i kommunen och kanske blir mer intresserad av politiken. All input i politiken är av godo, vi får synpunkter ur en annan vinkel som antagligen förbättrar kommunens arbete, säger Reino Persson.

"Ett tydligt forum för hur ungdomar kan förmedla sina tankar"

Även i Örkelljunga är ett ungdomsråd på gång. Där har processen kommit längre och rådet är tänkt att vara på plats den 1 mars. Det kommer att bestå av 12 ungdomar i åldern 13-20 år och målet är att ha en blandad representation sett till ålder, kön, bakgrund och kommunens olika orter. Li Merander håller i ungdomsrådet från kommunens sida och hon ser flera fördelar med att ungdomar får göra sin röst hörd på det här sättet.

–Med ett ungdomsråd finns det ett tydligt forum för hur ungdomar kan förmedla sina tankar in i politiken. Och de politiska representanterna vet vilka de ska vända sig till, säger Li Merander.

Hon berättar att ungdomsrådet ska vara ett rådgivande organ till politikerna och föra vidare ungdomarnas åsikter till politikerna och ger ett exempel:

– När kommunen ska göra om en vägsträcka så är det bra att få veta hur barn och ungdomar använder den sträckan. Vi vuxna har en tendens att ta på oss vuxenglasögongen när vi ska göra något, säger Li Merander.

Den 28:e februari blir det ett informationsmöte kring ungdomsrådet för den som är intresserad av att veta mer eller gå med. Mötet hålls klockan 16.30 i Örkelljungasalen på Biblioteksgatan 10. Föranmälan och frågor: li.merander@orkelljunga.se

Publicerad 23 February 2018 11:13