Lennart Svensson, Anders Månsson och Bengt Persson har planer för Bjuv och Findusområdet.

Lennart Svensson, Anders Månsson och Bengt Persson har planer för Bjuv och Findusområdet.

Stora visioner när Foodhills vill satsa i Bjuv

"Vi räknar med att den nya satsningen ska skapa minst lika många arbetstillfällen som fanns vid Findus nedläggning"

Av
PER OHLSSON

BJUV. Från nedläggning och kris till storstilade planer på marknadsledande livsmedelsproduktion. Foodhills och kommunen satsar på ett innovativt centrum med internationell dragningskraft i Findus gamla anläggning – Food Valley of Bjuv.
Den 31 mars 2016 kom det chockartade beskedet att Findus skulle flytta hela sin verksamhet från Bjuv.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) trodde först det var tidigt aprilskämt. Ett år senare underteckar han och Foodhills styrelseordförande, Bengt Persson, en gemensam avsiktsförklaring med målet att förvandla Bjuv till matens motsvarighet till data- och teknikindustrins Silicon Valley.
Foodhills AB vill köpa hela Findus anläggning och Bjuvs kommun hoppas samtidigt kunna komma över byggbar mark.
– Vi räknar med att den nya satsningen ska skapa minst lika många arbetstillfällen som fanns vid Findus nedläggning – kanske inom fem år, säger Bengt Persson.
Vilket innebär drygt 600 jobb.
Vad utgångsbudet ligger på vill han inte avslöja men Foodhills har resursstarka Backahill i ryggen.
Ett kluster bestående av 30-talet aktörer kan komma att finnas på området i framtiden. Det handlar mestadels om små och medelstora företag som kan dra nytta av bioreningsverk, återvunnen värme och befintliga lokaler.
– Grönsaksodling på frilansbasis är en given ingrediens, men också växthusodling och landbaserad fiskproduktion. Vi för också diskussioner med Lantmännenägda Bioagri, som vill skapa ett europeiskt center för biologisk bekämpning av skadedjur på fröer här, säger Bengt Persson.
I planerna finns också bostadsbebyggelse.
Efter beslut i kommunstyrelsen har ett preliminärt bud lagts på Findus tidigare jordbruksmark som använts för provodling i Selleberga. Det handlar om 157 hektar, där drygt hälften anses vara byggbar. Förutsättningen är klartecken från Länsstyrelsen.
– Ett fantastiskt läge bara 800 meter från järnvägsstationen i Bjuv, konstaterar Anders Månsson.
I nästa vecka räknar intressenterna med en första sittning med ägaren Nomad Foods.
Region Skåne och den regionala samordnaren Lennart Svensson ser mycket positivt på överenskommelsen mellan kommunen och Foodhills AB och hoppas att Nomad Foods uppfattar avsiktsförklaringen och buden som attraktiva och bjuder in till överläggningar.
– En fantastisk möjlighet för alla inblandade, säger han.
Det är andra tongångar än för ett år sedan.
– Tillsammans kan vi skapa ett bättre lokalsamhälle och göra verklighet av drömmen Food Valley of Bjuv på 100 000 kvadratmeter fabriksyta och 157 hektar mark, säger Anders Månsson.
Från Findus bekräftas att ett bud är lagt men vd Peter Odemark understryker att det finns fler alternativ för anläggningens framtid.

Ljusare tider väntar?

Ljusare tider väntar?

Publicerad 20 April 2017 14:00