Naturturism och fisket kring Rönne å ska utvecklas.

Naturturism och fisket kring Rönne å ska utvecklas. Genrebild: Adobe Stock

Naturturismen kring Rönne å ska utvecklas

SÖDERÅSEN/ÄNGELHOLM.

Flera kommuner samarbetar för att utveckla Rönne å och Ringsjöarna som en destination för laxfiske. Nu får projektet dessutom stöd från EU.

Av
Martin Wingren

Det är Ängelholm, Klippan, Åstorp, Eslöv, Hörby och Höör som sedan i höstas samarbetar i det gemensamma projektet om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna, där Ängelholm ansvarar för att driva och samordna arbetet.Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Det enda som återstår innan pengarna betalas ut är ett slutligt godkännande från Jordbruksverket.

Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, Robin Holmberg (M), säger så här om EU-stödet:

– Det är naturligtvis väldigt positivt och alla inblandade kommuner ser möjligheter med projektet. På senare år har intresset för semester och upplevelser på hemmaplan ökat och Rönne å har goda förutsättningar inom naturturism. En utveckling av naturturismen väntas medföra en ökad turismomsättning och är ett sätt att stärka besöksnäringen, säger han i ett pressmeddelande.

Arbetet med förstudien pågår fram till mars år 2022. Förstudien kommer bland annat att kartlägga lämpliga och attraktiva platser för fiske- och friluftsliv. När förstudien är klar påbörjas genomförandet, som kan innebära alltifrån att anlägga bryggor, parkeringsplatser till investeringar och marknadsföring.

– Jag tror absolut att det är möjligt och att fisketurismen har stor utvecklingspotential i området. Genom det här projektet kan vi lägga grunden för att bli en av de främsta fiskeregionerna, säger Robin Holmberg.

Publicerad 16 December 2019 15:17