Undersökningen visar att 93 procent bland de äldre anser att personalen ger ett gott intryck.

Undersökningen visar att 93 procent bland de äldre anser att personalen ger ett gott intryck. Foto: Mostphotos

Allt fler äldre ger tummen upp till hemtjänsten

Bjuvs äldre hyser stor respekt för personalen

BJUV.

Bjuvs äldre blir alltmer belåten med sina vårdare. Det visar en ny rapport. Bland annat menar de äldre att personalens bemötande är på topp. – Personalen gör ett fantastiskt arbete, säger vård- och omsorgsnämndens Ulrika Thulin.

Av
Wilhelm Nilsson

Äldreomsorgen i Bjuv blir allt bättre, visar färska siffror från Socialstyrelsens mätning. Generellt sett så är 96 procent av de äldre, som har hemtjänst eller särskilt boende, fortsatt nöjda med hemtjänstspersonalens bemötande. Därutöver uppger 93 procent av de tillfrågade att de har ett förtroende för personalen.

– Det är jättebra siffor. Vi fortsätter dessutom att öka inom flera områden. Personalen inom vård och omsorg gör ett fantastiskt arbete, säger Ulrika Thulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, till Bjuvs kommuns hemsida.

Att veta var och hur man lämnar önskemål och synpunkter är viktigt för att skapa delaktighet för våra äldre

Äldreomsorgen upplever även förbättringar gällande de äldres vetskap om hur de ska gå tillväga för att framföra synpunkter och klagomål. 64 procent som har hemtjänst anser att de har vetskapen medan siffran ligger på 62 procent bland de som bor på ett särskilt boende.

– Detta är en fråga vi ska arbeta vidare med. Det kan bland annat vara vid individuella samtal, vid uppföljning av genomförandeplan och via anhörigträffar. Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt kvalitetsarbete för att kunna utveckla verksamheten. Att veta var och hur man lämnar önskemål och synpunkter är viktigt för att skapa delaktighet för våra äldre, säger Ulrika Thulin.

Publicerad 15 December 2019 08:00