För universitetsstudenten Mostafa Fadhl var praktikplatsen på Åstorps kommun självklar. Efter att ha intervjuat invånarna, har han nu vetskapen om hur Åstorp kan vidareutvecklas.

För universitetsstudenten Mostafa Fadhl var praktikplatsen på Åstorps kommun självklar. Efter att ha intervjuat invånarna, har han nu vetskapen om hur Åstorp kan vidareutvecklas. Foto: Wilhelm Nilsson

Mostafa synade kommunen på djupet: "Finns stor potential"

Studentens analys ska ta Åstorp till nya höjder

ÅSTORP.

Gemenskap. Det är något som de flesta önskar, åtminstone i Åstorps kommun. Universitetsstudenten har nu grävt Åstorp på djupet för att få kommunen till att ta kliv framåt. Som exempelvis utveckla mötesplatser eller naturområden.

Av
Wilhelm Nilsson

Mostafa Fadhl läser sin sista termin i masterprogrammet psykologi på Lunds universitet. Under hösten har han tillbringat tiden på Åstorps kommunhus där han gjort sin praktik som ortsanalytiker. Ett arbete som passade Malmöbon ganska väl.

– Vi hade flera olika praktikplatser att välja mellan i hela Sverige. Åstorps kommun var jag mest sugen på, eftersom ortsanalyser tilltalar mig. Jag gillar att träffa människor och få arbeta i en mindre kommun där människorna har en helt annan gemenskap gemtemot i storstäderna, berättar han.

Hans första tid under praktiken omfattades till största delen av att träffa människorna i Åstorps kommun; Åstorp, Hyllinge, Kvidinge och Nyvång. De allra flesta har han träffat ute i skolorna, andra har han träffat på stan. Det för att skapa sig en bild om vad åstorparen gläds åt eller vad den är mindre nöjd med i sin kommun.

– Åstoprsborna är väldigt trevliga och de flesta har samma bild av hur det ser ut och vad som kan förbättras här. Jag ser en stor utvecklingspotential i kommunen i stort. Många har en stolthet för den här byden samtidigt som de vill att den ska fortsätta utvecklas, förklarar Mostafa Fadhl.

Hur ser den generella bilden ut bland befolkningen?

– Bland de som bor i Åstorp känner de sig flesta otrygga. Det uppkommer efter att de fått höra om grejer via andra människor eller ha läst i media. I de mindre orterna runtomkring upplever de flesta en väldigt stor trygghet. Så där skiljer det sig. Det som de har gemensamt är dock att de är väldigt stolta över sin natur runtomkring kommunen, säger universitetsstudenten.

Många har en stolthet för den här byden samtidigt som de vill att den ska fortsätta utvecklas

Enligt Mostafas analys framgår det också att de flesta invånare söker fler mötesplatser. I dag finns det redan några i de flesta av orterna, förutom i Kvidinge.

– Det är till stor del en bostadsort. Folk bor där men jobbar och handlar på andra håll. Kan vi få dit, låt säga två butiker, kan gemenskapen bli bättre. Då får vi en samlingsplats där invånarna ser varandra och få möjligheter i att pratas vid. Men även i de andra orterna ser de gärna att den allmänna sammanhållningen förbättras, berättar Mostafa Fadhl.

Med sin uträkning hoppas nu Mostafa Fadhl få snurr på Åstorps kommun. Analysen kommer att tas om hand av kommunen och presenteras för såväl politiker som invånare på tisdagen den 17 december klockan 13 i kulturhuset Björnen.

Publicerad 12 December 2019 13:05