Elever, personal och socialdemokraten Leif Svensson vill att Utbildningscentrum ska leva vidare, i den form som skolan är i dag.

Elever, personal och socialdemokraten Leif Svensson vill att Utbildningscentrum ska leva vidare, i den form som skolan är i dag. Foto: Wilhelm Nilsson

Skolans ilska: "Politikerna håller sig inte till fakta"

Irritationen växer efter tankar på nedläggning

ÖRKELLJUNGA.

Några politiker vill lägga ner de nationella programmen på Utbildningscentrum, sett till lågt antal sökande elever. De menar på att fyra elever går i varje klass, vilket inte blir lönsamt. Skolan hävdar sjävla att det är påhitt och menar att politikerna gjort uttalanden som inte stämmer in.

Av
Wilhelm Nilsson

Moderaterna vill lägga ner Utbildningscentrum för att i stället satsa på grundskolan, vilket Lokaltidningen kunde berätta i november. Då pekade Moderaternas Jon Strömberg och Christian Larsson bland annat på att "lågt antal sökande inte är lönsamt" och "det är inte bra när det går fyra elever i en klass". Utspelen – som nu har skapat oro och irritation på skolan.

– Att politiker som inte håller sig till fakta.. Att lägga ord i våra munnar är inte okej. De har inte ens varit här och undersökt hur det ser ut. Det är dåligt, säger Albiona Qerimaj, elev på skolan, och fortsätter:

– Klart att det påverkar oss. Man blir orolig och undrar vad som ska hända härnäst. Kommer skolan att finnas kvar? Frågar hon sig.

På Utbildningscentrum är såväl elever som personal rörande överens om att stämningen och sammanhållningen är på topp, samtidigt som det är fördelaktigt med mindre skolklasser. Sofie Ertzinger, lärare och lokalombud för lärarnas riksförbund, kan förstå att skolans framtid diskuteras på politiknivå. Men hon kan inte greppa politikernas uttalanden i Lokaltidningen och Helsingborgs Dagblad.

– Jag har arbetat på skolan under fyra läsår. För varje år som går, blir sammanhållningen bättre på skolan. Vi har ett bra klimat mellan elever och lärare. Men så som politikerna svingar med faktafel i tidningarna – att de påstår att det går fyra elever i en klass – det blir självklart en effekt hos oss som skola. Vi är klart upprörda eftersom det här kommer att påverka våra söksiffror till hösten, säger Sofie Ertzinger.

En som inte håller med sina politikkollegor är skolans kontaktpolitiker Leif Svensson (S), som också sitter med i barn- och utbildningsnämnden. Han ser i stället möjligheterna, i stället för kostnaderna för att bevara gymnasieskolan.

– Man måste se helheten i det och inte bara kostnadsunderlaget. Vi vill expandera skolan eftersom här finns så många möjligheter till det bättre. Sedan är det trots allt en myt om att eleverna bara är fyra stycken i ett klassrum. Det stämmer inte. På klasslistorna, ja. Men här är vi unika och sätter ihop större klasser under lektionerna. Trots det, får eleverna helt andra förutsättningar i sin utbildning, vilket i sin tur ger möjligheter till mer hjälp, berättar han.

Att det går fyra elever i en klass är en myt. Här är vi unika och sätter ihop större klasser. Det skapar helt andra förutsättningar för lärandet

Just mer hjälp med studierna, är de tiotal eleverna som finns samlade under intervjun överens om. Det var en viktig faktor när de sökte in till Utbildningscentrum.

– Jag sökte hit eftersom det var en mindre skola. Här visste jag att jag skulle få mer hjälp än på många andra skolor. Och det tror jag många elever håller med mig om, säger eleven Julia Bengtsson, under tiden som hennes skolkamrater nickar instämmande.

Samtidigt som tid ges för elevernas skolgång, sparar vardera elev på 45 dagar om året, på att studera i Örkelljunga kontra Helsingborg. Det är en uträkning som Leif Svensson (S) står bakom. Tid som eleverna uttrycker sig, "de hellre lägger på studier eller fritidsaktiviteter". Därmed blir också läraren Sofie Ertzinger frågande till politikerna, om varför de pekar på att Örkelljungas ungdomar "bara vill ifrån orten".

– Varför gör de då inget åt problemet? De vill väl trots allt behålla sina ungdomar som kan stanna kvar som vuxna. De ska inte behöva stirra sig blint på skolornas elevunderlag för att dra slutsatserna, utan de måste jobba med helheten i kommunen, menar hon.

För att Utbildningscentrum ska arbeta vidare i lugn studiero mot framtiden, kommer sammanhållningen och gemenskapen stå i centrum. Under hela intervjutiden pekar eleverna och personalen på det goda klimat som råder innan- och utanför skolväggarna. Gemenskapen är alltså något som det kommer att satsas vidare på.

– Tryggheten är viktig för en god skola. Kan vi fortsätta leverera en god trygghet till våra elever – kommer fler vilja söka sig hit, avslutar Charlotta Eroldsson, biträdande rektor på Utbildningscentrum.

Publicerad 06 December 2019 04:00