Moderaterna vill slopa Utbildningscentrum för att i stället satsa på grundskolan.

Moderaterna vill slopa Utbildningscentrum för att i stället satsa på grundskolan. Foto: Wilhelm Nilsson

Skolan kan läggas ner: "Måste lyfta frågan"

Dyr skolpeng och få elever gör framtiden oviss

ÖRKELLJUNGA.

Gymnasieskolan Utbildningscentrum går en dyster framtid till mötes efter att allt färre elever söker in till skolan. Bättre blir det inte efter att skolpengen blir dyrare i kommunen. Nu vill Moderaterna lägga ner skolan.

Av
Wilhelm Nilsson

Utbildningscentrum i Örkelljunga är inte bara en skola med lågt antal sökande elever, utan är också en del av den ekonomi som gör Örkelljunga kommun till den dyraste skolpengen i hela Skåne. Nu ser utbildningsnämndens ordförande Jon Strömberg (M) ingen annan väg att gå - än att lägga ner gymnasieskolan, vilket HD.se var först med att rapportera.

– Man måste se över helheten och våga lyfta frågan. Det säger sig självt att skolan kanske måste stängas, när vi har så lågt som ett 15-tal sökande till programmen, säger Jon Strömberg (M) till Lokaltidningen.

Jon Strömberg (M) menar att det är onödigt att lägga pengarna på skolan. Pengar som i stället kunde ha gjort större nytta i grundskolan.

– Titta på förskolan och grundskolan, där kanske vi behöver lägga mer resurser för att lyckas få alla till godkända betyg.

Det säger sig självt att skolan kanske måste stängas, när vi har så lågt som ett 15-tal sökande till programmen

Ännu finns det inget beslut i frågan, då ämnet endast har figurerat på utbildningsnämndens arbetsutskotts möte, tidigare i november. Men kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) är tydlig med att Moderaterna vill satsa än mer på grundskolan. Även om det inte finns något definitivt förslag från Moderaterna än.

– Vi har inte satt ner foten i någondera riktning. Men i det här läget vi är nu blir det väldigt dyrt, då måste vi tillföra medel. Utifrån elevernas synvinkel är det inte heller bra om man är fyra i en klass, säger Christian Larsson (M) till HD.

Det senaste året har skolan lagt ner sex program. I dag återfinns endast de tre nationella programmen.

Artikeln publicerades den 13 november 2019. Den har nu återskapats efter att ha förlorats i vårt system, därav anges ett nytt publiceringsdatum i toppen.

Publicerad 05 December 2019 16:12