Allt fler blir utsatt för it-relaterad brottslighet.

Allt fler blir utsatt för it-relaterad brottslighet. Foto: Pixabay

Är dina smarta saker säkra?

"Digitaliseringen går fort framåt medan informationssäkerheten inte håller samma takt"

Bostad.

Digitaliseringen har lett till att allt fler produkter i våra hem är uppkopplade, något som ökar risken för att bli utsatt för it-relaterade brott. Här är tipsen på hur du håller de smarta sakerna säkra.

Av
Andreas Lindegren

Digitaliseringen har förändrat vårt sätt att både leva och bo och våra hem får allt fler uppkopplade produkter som kylskåp, robotdammsugare, belysning och röststyrda högtalare. Lägg där till våra smarta telefoner och uppkopplade bilar. Alla kan de innehålla säkerhetsbrister som olika typer av kriminella kan använda för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord, kortuppgifter och när de boende i hushållet är bortresta.

Att vi använder allt fler uppkopplade produkter syns också i brottsstatistiken. Allt fler blir utsatt för it-relaterad brottslighet. I en undersökning som Novus utfört på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppger mer än var fjärde svensk att de oroar sig för att för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet och närmare en femtedel uppger att de redan blivit utsatta för brott.

– Digitaliseringen går fort framåt medan informationssäkerheten inte håller samma takt. Allmänhetens kunskaper behöver stärkas kring hur man kan skydda sina personliga uppgifter på internet, säger Marianne Rilde Björkman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För att öka kunskapen om hur de svenska hushållen ska göra för att öka säkerheten anordnades informationssäkerhetsmånaden under oktober för att öka svenskarnas kunskaper om hur man använder de uppkopplade produkterna på ett säkert sätt.

– Under informationssäkerhetsmånaden arbetade vi aktivt tillsammans med övriga Europa för att öka medvetenheten om vilka konsekvenser ett högriskbeteende kan få på internet, säger Marianne Rilde Björkman.

En av de viktigaste åtgärderna som alla hushåll bör vidta är att se till att alla smarta produkter är uppdaterade med den senaste programvaran. I princip alla produkter går att ställa in så att de uppdaterar programvaran automatiskt. Nästa viktiga åtgärd är att använda säkra lösenord, något som många slarvar med. I undersökningen uppgav närmare hälften av befolkningen att de använder samma lösenord till flera konton och 35 procent använde teckenserier som ”abc123” i sina lösenord.

En annan viktig åtgärd är att skydda kortuppgifterna. Idag väljer var femte svensk att alltid eller ibland spara sina kortuppgifter i appar och nätbutiker, något som ökar risken för att någon obehörig skall komma åt dem och på så sätt tömma kontot på pengar. Rådet är att inte spara kortuppgifterna i appar och digitala tjänster och stänga sitt kort för internetköp när det inte används.

– Vi kan se att bedrägeribrotten många gånger kopplas till grov organiserad brottslighet, säger Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter.

Genom att hålla sina smarta saker uppdaterade och använda säkra lösenord kommer man långt med att minska risken för att bli utsatt för brott.

– Att bli utsatt för brott är kännbart för individen. Det skapar både oro och avbrott i vardagen. Att öka allmänhetens förmåga att skydda sig bidrar till att stärka samhällets motståndskraft samtidigt som det bidrar till att försvåra för förövarna att kunna begå andra brott, säger Lotta Mauritzson.

Fakta

Checklista för att skydda dina smarta saker:

  • Aktivera automatiska uppdateringar på dina smarta enheter och din dator – glöm inte din wifi-router! Tacka alltid ja till säkerhetsuppdateringar av program du har installerat på din dator eller telefon.
  • Välj leverantörer du känner till och litar på när du köper smarta enheter. Undersök om leverantören brukar erbjuda löpande uppdateringar.
  • Använder du dig av smarta enheter som har betalfunktioner ska du se till att kortuppgifter inte sparas i enheten.
  • Gör regelbundet backup av informationen på datorn och i telefonen till en extern hårddisk eller molnet för att bevara dina bilder, videos och viktiga dokument.
  • Överväg om du behöver koppla upp dina smarta enheter eller alternativt koppla bort smarta enheter du inte längre använder från internet.

Så skyddar du ditt lösenord:

  • Använd långa lösenord.
  • Använd stor teckenvariation.
  • Använd lösenord som är svåra att gissa.
  • Använd tvåfaktorinloggning.
  • Använd olika lösenord för olika tjänster.

Publicerad 10 November 2019 00:00